DT&V bedient Mugabe, commissies betaald

Het verhaal van politiek vluchteling K uit Zimbabwe wordt bij de RvS geloofwaardig bevonden, maar zijn bewijzen van lidmaatschap van de oppositiepartij en een arrestatiebevel zijn niet ‘zwaarwegend’ genoeg: De marechaussee  had weer eens geen referentiemateriaal, dus worden de documenten niet als nieuwe feiten meegewogen. Voor een ‘erkend expertise bureau’ komt dit echter wel opvallend vaak voor. Dit is slechts een van de aspecten die het vertrouwen in Justitie volledig zou moeten ondermijnen. Maar zolang integere rechters en asieladvocaten geen alarm slaan over de gang van zaken binnen de asielprocedure en het gebrek aan controle hierop, blijft Justitie haar monopolie op besluit en ‘deskundigheid’ uitbreiden. K’s zaak illustreert hoe de beslissende afdelingen binnen het systeem te werk gaan.

Vluchtnummer: KL 523 Amsterdam-Harare

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Deportatieverzet