Bussemaker wil leraren met kruimels behouden

Tachtig miljoen euro wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weggooien. Wat is er aan de hand? Een kwart van de jonge docenten stopt binnen vijf jaar met lesgeven.

Veel leraren haken af in de eerste vijf jaar van hun carrière voor de klas: een kwart van hen verlaat het onderwijs nog voordat hun loopbaan goed en wel van start is gegaan. ‘Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas,’ vindt onderwijsminister Jet Bussemaker.
(Trouw)

Er dreigt op korte termijn een tekort aan leraren. Wat besluit minister Bussemaker? De leraren krijgen extra cursussen op zich beter voor te bereiden op hun taak. Dat kost 80 miljoen euro in de komende vier jaar. Dat is niet meer dan kruimels en die zijn ook nog zinloos.

Heeft de minister ooit gehoord van de wet van vraag en aanbod? Als de beloning te gering is ten opzichte van de werkdruk, zal het aanbod afnemen. Simpeler kunnen we het niet maken. Wel leuker, door de leraren beter te honoreren.