Zwitsers stemmen nu tegen een immigratiequotum

In een referendum hebben de Zwitsers zich zondag uitgesproken tegen de beperking van het aantal immigranten tot 16.000. In februari hadden de Zwitsers zich in een volksraadpleging nog uitgesproken voor een quotum op immigranten. ‘Weg met al die buitenlanders’ klonk goed voor een nipte meerderheid. Maar als puntje bij paaltje komt en er cijfers bij het quotum geleverd moeten worden, blijkt dat zo’n beperking de economie te veel schaadt. Jaarlijks laat Zwitserland nu 80.000 tot 100.000 immigranten toe.

In Zwitserland is de werkloosheid laag en de welvaart nog steeds hoog. Tegenstanders van het referendum vreesden dat dit in gevaar zou komen als het quotum er echt komt. De immigratiebeperking zou namelijk ook gelden voor EU-burgers.
Het bedrijfsleven vreesde dat dan een tekort aan gekwalificeerd personeel ontstaat. Bovendien is een immigratiequotum voor EU-burgers in strijd met de regels die Brussel heeft opgesteld voor de Europese arbeidsmarkt.
(NOS)

Het referendum was een initiatief van Ecopop, een milieuvereniging. Tja, laat die zich met kippen en vossen en aanverwante zaken bezighouden.