Zuid-Holland is al meer dan tachtig procent van zijn vogels kwijt

Een bericht dat hier helemaal aansluit bij het vorige:

Volgens de Vogelbescherming dreigen de patrijs, zomertortel, watersnip en wulp, binnen tien jaar in een aantal Nederlandse provincies uit te sterven als de provincies geen maatregelen nemen. (…) Landelijk is er sinds 1990 een daling zichtbaar van 40 procent. Vooral in Gelderland en Zuid-Holland is de afname hoog: tachtig procent in dertig jaar.

Het gaat volgens de Vogelbescherming “dramatisch slecht” met weidevogels en akkervogels. Oorzaken daarvan zijn bestrijdingsmiddelen, insectensterfte en verlies van leefgebied.

Ongetwijfeld zullen CDA en aanverwante clubs hier tegenover stellen dat het de steenmarter, vos en de wolf zijn die de weidevogels de das om doen.

Oproep van de Vogelbescherming