Zoek de verschillen

Dat de politiek een slangenkuil was, zowel lokaal als landelijk, is alom bekend, maar dat er ook verschillen zijn in rechten en plichten – en tevens eerlijkheid – wordt ons weer fijntjes elke dag bijgebracht door het journaille. En die feiten liegen er niet om; het schijnt in de Tweede Kamer zelfs zo erg te zijn dat er verschillen zijn in het feit van welke partij je bent, wat je wel en niet mag zeggen. 

Maar laten we eerst maar eens beginnen met de minister. Het schijnt zo te zijn dat een minister al meer mag zeggen dan een ‘gewoon’ Kamerlid, maar daar is tegenwoordig dan ook aan toegevoegd, dat een minister – als het uitkomt – ook minder hoeft te zeggen dan het Kamerlid dat altijd op zoek is naar de waarheid en dat een minister ook meer mag ‘vergeten’ dan de lopende woorden/feiten boeken van Kamerleden. En het hele verhaal draait natuurlijk weer om de oorlog in Syrië en Irak en de bijdrage van ons land. Overigens wordt in die context nooit gesproken of het nodig en gewenst was of niet.  

Nu is een minister die halverwege de rit aantreedt, compleet verantwoordelijk voor datgene dat in de periode voor hem of haar is gebeurd. De huidige minister draagt de ellende van de vorige minister van Defensie met zich mee en moet daar wat mee. In dit geval, de aanval op een complex in Irak, waar 70 vrouwen en kinderen zijn gedood tijdens een aanval van een Nederlandse straaljager, is dat een flinke last. Want laat je nu de vorige collega vallen of houd je de eer van het kabinet hoog? Het laatste houdt dus op dit moment in, dat de minister meldt dat ze pas heel laat de feiten heeft gehoord. 

Welnu, dat geloof ik dus echt niet, want ik ben bang dat de vorige minister dit netjes in de verslagen heeft laten zetten en dit ook heeft overgedragen. Daarbij komt dan nog bij dat elke operatie van onze ‘defensie’ – vreemd woord bij een aanvallende operatie – constant in de gaten gehouden wordt waar mensen zijn en wie burgers zijn en wie soldaten. Dat is overal een gegeven en men houdt dit wel degelijk in de gaten. 

Van de andere kant, kan de minister zeggen dat een wapenloods cq -fabriek van Daesh aangevallen werd, dus daar zouden zich geen burgers hoeven te vertoeven. Maar dat is een te zwak antwoord, zelfs onzin, want men wist – of had zeker kunnen weten – dat er burgers in de buurt zouden zitten. Maar nogmaals het ging om Daesh en dan schijnt veel meer geoorloofd te zijn. 

Daarentegen is het niet geoorloofd dat een bepaald Kamerlid in zijn spreektijd in de Tweede Kamer in het bovenstaande geval spreekt over moord. Het Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK heeft met het gebruik van het woord ‘moord’ de hele Kamer tegen zich in het harnas gejaagd. Nu is het van de ene kant wel te begrijpen dat de heer Öztürk zijn verhaal op deze manier heeft gebracht, want hij is natuurlijk ook geschokt door hetgeen de Nederlandse ‘defensie’ heeft gebracht, maar dat aan de andere kant dit zo op deze manier zou escaleren, was niet te verwachten. 

Kijk, het is duidelijk dat de heren van DENK het niet makkelijk hebben in de Tweede Kamer, want alles wat ze zeggen, wordt op een weegschaal gelegd en dat slaat bijna elke keer naar de negatieve kant uit. Negatief op een manier, dat de anderen in de Kamer volop in de aanval gaan, los van het feit wat er gezegd wordt. Het gaat nl. om DENK en die krijgt minder mogelijkheden om haar verhaal te doen.     

Natuurlijk, Kamerlid Öztürk was boos over wat er is voorgevallen in Irak en hij heeft zelfs al aangegeven dat hij verkeerd begrepen is, maar dan nog staan ruim zeshonderd militairen en veteranen op om aangifte te doen tegen de heer Öztürk wegens het zaaien van haat, belediging en laster. 

Nu wil ik niet vervelend doen, maar er loopt nog een ‘zaak tegen een Kamerlid’ en dat kan ook nog steeds alle kanten uitgaan, maar ik benieuwd wat daar dan uit gaat komen richting haatzaaien, belediging en laster.  

Maar ja, de heer Öztürk is van DENK, moslim en van buitenlandse afkomst en het lijkt er steeds meer op dat hij wat minder mag en kan zeggen in de debatten. 

Dit dan weer in tegenstelling tot Dilan Yeşilgöz die in de Tweede Kamer laat optekenen dat “ …. Alles moet echter in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat ISIS-strijders niet naar Nederland komen, maar berecht worden in het land waar ze ‘gruwelijke’ misdaden hebben gepleegd. Als dat in de praktijk betekent dat jihadgangers volgens het Irakese recht toch de doodstraf krijgen, is dat volgens Yeşilgöz ‘de ultieme consequentie’ … “ 

Mijn excuses hoor, maar is dit dan niet in tegenstelling met de Nederlandse wet en zeker met de Europese wet? Roept deze VVD-dame – oh ja VVD, mag natuurlijk weer meer zeggen – nu op om Daeshgangers uit Nederland die in Irak en Syrië zijn geweest en als ze daar voor het gerecht gebracht kunnen worden en als het gerecht zo iets beslist, ze best ter dood gebracht kunnen worden? He hallo VVD-mevrouw waar zijn uw aanspraken voor de rechten van de mens? Hoe was het ook weer: men is pas schuldig als het bewezen is maar men is en blijft Nederlander als men een Nederlands paspoort heeft en het innemen van het paspoort is niet rechtmatig?! 

Tenslotte, maar dat geldt voor een ieder, klein advies nog meegeven: lees het artikel van criminoloog en socioloog Marion van Son over Syriëgangers: er zaten er tussen die weinig verstand hadden van de Islam. En dan elke keer maar jihadisme en moslims proberen te zeggen, dat gaat mij momenteel behoorlijk de keel uit komen.

Uitgelichte afbeelding: oorlogsmisdadigers Tony Blair en George Bush – By http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/images/20030327-3_camp1-515h.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1476444