Zo zijn onze manieren: studenten van een andere club het ziekenhuis inslaan

Hoeveel leden van Carolus Magnus of Ovum Novum zullen het Latijn nog machtig zijn? Waarom moet De Gelderlander de voorzitters van beide genootschappen zo nodig presessen noemen, wat niet eens potjeslatijn mag heten (praesides – maar ja, in een wereld waarin Frans en Duits al te veel gevraagd zijn…)?
Enfin, leden van Carolus Magnus hebben leden van Ovum Novum het ziekenhuis ingeslagen.

De 2 leden moesten in het ziekenhuis behandeld worden aan hun verwondingen. “Ze zijn uit het ziekenhuis en worden goed verzorgd”, meldt preses Jafar Alhashime van Carolus Magnus, die niet inhoudelijk op de kwestie in wil gaan. “Omwille van het politieonderzoek kan ik geen vragen beantwoorden. Maar we keuren wat er gebeurd is uiteraard af en betreuren het.”

Gezien de naam van deze “preses” kunnen we deze actie wellicht niet eens op het conto van de joods-christelijke beschaving zetten. Of wel? Ooit was de universiteit in Nijmegen katholiek.

Bron – geniet van die foto…