Yanis Varoufakis: “Kapitalisme eet democratie op… tenzij we protesteren”

Yanis Varoufakis gaf in december 2015 in Genève de TED-lezing “Capitalism will eat democracy – unless we speak up”. Daarin geeft hij zijn visie op een authentieke democratie waar de economie onder democratische controle komt.

In zijn TED-lezing geeft Yanis Vaorufakis zijn indrukken over een half jaar in de Griekse regering begin 2015 en over zijn alternatief voor een andere aanpak. Enkele citaten:

“Democratie is geen vanzelfsprekend gegeven en kapitalisme is helemaal niet innig verbonden met democratie. Dat bewijst China met zijn spectaculaire groeicijfers elke dag”

“Verkiezingen zijn irrelevant geworden voor de economie. Dat werd me ook letterlijk gezegd op de allereerste vergadering van de Eurogroep waar ik aan deelnam. Onze democratie lijdt aan een bizarre Twin Peaks-paradox, twee bergen naast elkaar die alsmaar groeien. De ene berg is de enorme schuldenlast die regeringen in de hele wereld aan banden legt. De andere berg is de enorme berg kapitaal van grote bedrijven dat ongebruikt blijft liggen omdat ze niet durven te investeren in de productieve economie. Dat is echter net wat moet gebeuren om die eerste berg af te breken en terug te investeren in wegen, spoor, huizen, hospitalen, scholen. Ondertussen gaan de lonen achteruit, stijgt de werkloosheid…”


(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be