WWF over VN-Klimaattop in Dubai: Natuurlijke oplossingen zijn sleutel in aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis

Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) roept wereldleiders op de VN-Klimaatconferentie in Dubai op: maak concrete afspraken om natuur als oplossing voor de klimaatcrisis in te zetten.

“We kunnen met meer natuur juist meer CO2 opslaan in plaats van uitstoten. Hiermee temperen we ook de gevolgen van klimaatverandering. Wat de wereld nodig heeft zijn concrete doelen, genoeg financiering en eensgezindheid om het tij te keren. Dat kan met meer natuur. Dan moet natuur wel leidend zijn in het overkoepelende klimaatbeleid”, zegt Bart Geenen, klimaatexpert van WWF-NL. Deze Klimaattop moet de geschiedenis ingaan als de top van de daadkracht, aldus de internationale natuurorganisatie.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelicht: eigen foto AJvdK