Wildersisme als neokolonialisme

Geen antropoloog of deskundige op het gebied van godsdiensten in het algemeen zal het nog wagen iets als primitief te berde te brengen of over verwrongen wereldbeelden te praten als het gaat om de gekoloniseerde en gemarginaliseerde mensen bij uitstek: de oorspronkelijke Amerikanen, Australiërs, Bosjesmensen en anderen die met een raar eufemisme inheemse volkeren worden genoemd.
Er is redelijkerwijze geen hiërarchie van minder naar beter te bedenken in de menselijke houding ten aanzien van het transcendente.

De neerbuigende koloniale houding ten opzichte van “de wilden” kan niet meer. Zelfs als men wel zo denkt kan het niet meer gezegd worden. Een terughoudendheid die een teken van beschaving van de onbeschaafde koloniaal genoemd mag worden.

Maar in een tijd waarin dit heel dunne vernisje heel snel afbladdert, bij uitstek in Nederland, is de koloniale blik op de godsdienst van de Ander weer helemaal terug.
Zou het komen doordat het kolonialisme hervat is – met de bezetting van Afghanistan en de voortdurende aanvallen op Pakistan, Jemen, Somalië, de annexatie van Irak en dan zwijgen we maar weer eens over de Palestijnen (ach, waarom zwijgen we weer over de Palestijnen?).

Iedere halve zool die met de hakken over de sloot een havodiploma heeft gehaald kan verkondigen alles te weten over de islam, godsdiensthistorisch bekeken naaste familie van het christendom en het jodendom, maar dat maakt hun niet uit.
En weet u wat zo opmerkelijk is? De anderhalf miljard mensen die op een of andere wijze de islam aanhangen worden in toenemende mate voor primitief uitgemaakt en hun godsdienst blijkt geen godsdienst te zijn voor menig diepdenker in “het westen”.

Is dit nu een voorbereiding op een nieuwe ronde kolonialisme?. Is het een uiting van het naar binnen slaande kolonialisme, dat implodeert bij gebrek aan koloniën, maar de bewoners van de koloniën wonen inmiddels in groten getale in de oude koloniale mogendheden?
Ik werp de balletjes nu maar even op, want ik weet vooralsnog geen antwoord.

Laten we wel wezen – types als Bosma en Wilders en hun facilitatoren als Verhagen en Rutte permitteren zich het koloniale oordeel: er valt wat voor te zeggen dat de islam geen godsdienst is. Kunnen ze een goed gesprek bij de borreltafel over hebben zonder het per se eens te hoeven worden.
Dat er verder ook wel degelijk aan kolonialisme gedacht kan worden komt er bij. En de gekoloniseerden zijn de mensen die op grond van de Voetbalwet kunnen worden opgesloten in de Nieuwjaarsnacht, bijvoorbeeld. Of die onverwacht bezoek mogen verwachten om het aantal tandenborstels te tellen bij de wastafel. En zodra een bank kapotgespeculeerd is kan er gedacht worden aan het verhogen van hun pensioenleeftijd. Enzovoort.

Een gedachte om verder uit te werken.

25 gedachten over “Wildersisme als neokolonialisme”

 1. Arnold, prachtig stuk.

  Mijn vermoeden is dat de trotse neoconservatieven (vanuit de lendenen der Straussianen zoals Wolfowitz ontsproten) uit de VS overal in het westen is gepenetreerd. Rutte, maar vooral Verhage en Wilders zijn het gespuis die daaruit voort zijn gekomen. Wellicht leeft het nu voort in de vorm van een of ander perverse mutatie, maar het ziet er naar uit dat neokolonialisme (of “empire building” zoals critici het noemen) onderdeel is van het westerse EN BLANKE zelfbehoud.

  In zijn boek, Churchill and Hitler, schrijft en klaagt Pat Buchanan over het mogelijke einde van de blanke ras (in de VS) door de grote stroom niet-blanke immigranten. Churchill klaagde daar al over in de jaren 50. Zijn fan Wilders klaagt daar ook al jaren over.

  In de 19de eeuw is de helft van Belgisch-Congo (10 miljoen mensen!) afgemaakt door de blanke belgen… ten einde wat te bereiken? Rijkdom.

  In de 20ste eeuw hebben we diverse oorlogen gehad, waarvan de twee meest dodelijke ooit. Door wie opgezet? Door de westerse machten.

  Dus ja… wildersisme is wellicht ook een vorm van neokolonialisme, maar dan op de ruggen van giganten zoals de Amerikanen. Wilders zal ooit Isaac Newton letterlijk parafraseren: “Ief ay haav reecht zo far, iet ies coz I stoed on de zhoelders of ziants!”

 2. Wilders zal ooit Isaac Newton letterlijk parafraseren
  Heeft hij dat niet al eens gedaan? 😆

 3. De hele discusie over Religie of Politieke Ideologie is trouwens ook een staaltje van (Neo-) Kolonialisme , de belijders van de “never those twain shall meet ” religie van Churchill tot Wilders ( of van Hitler tot Wilders maar dan is t weer een Godwin dus laten we het lekker veilig bij Churchill houden 😉 ) kunnen zich niet voorstellen dat Religie en / of Ideologie op andere wijzen gedefinieerd kunnen worden dan in het westen , De Westerse diversiteit is voor dit type “denkers” een voorbeeld van Westerse intelectuele suprioriteit en een bewijs voor mentale flexibliteit , Oosterse diversiteit is een voorbeeld van Oosterse intelectuele infrioriteit en een bewijs voor mentale Chaos ..
  Als het klasseren van flexibiliteit als Chaos even niet uitkomt word het vermogen tot flexibiliteit dan weer ontkent en”, om met Wilders te spreken “zijn alle Moslims hetzelfde ” ..

 4. Dat is nieuws. Sinds wanneer is Afghanistan bezet? Hooguit voor mensen die van onthoofdinggsfeestjes houden en meisjes geen onderwijs gunnen.
  Voor diepdenkers in het Westen is de religie geen probleem doch slechts het door de islamisten verkondigde automatisch uit de religie voortvloeiende politieke systeem.
  Zowel bij de PVV als hier op Krapuul kan men dit onderscheid helaas niet maken.

  Nuchtere mensen snappen dat het politieke systeem van de islam voor Europa de komende 100 jaar niet mogelijk is en dat voor moslims (en de islamisten) het seculiere Westerse model in een niet islamitische staat op zijn minst de 1 na slechtste optie is .

 5. Voor Afganistan door de Russen bezet werd was het een redelijk liberaal Moslimland , met veel diversiteit , een flinke Joodse gemeenschap in Kabul , veel Soefies en Soefie -heiligdommen .. Tijdens de Russische bezetting vluchtte veel Afgani naar Noord-Oost Pakistan … Een kleine groep van hen kwam in contact met de door de Sauds gefinancierde en opgezette “Madrassa’s ” waar een fundementalistische vorm van wat zij claimen dat Islaam is werd gepredikt … Omdat de Amerikanen altijd goede vriendjes met de Sauds zijn werden juist deze door hen getraint en gefinancierd .. ondermeer door de CIA medewerker Osama Bin Laden … Door supriere wapens en training wisten ze de meeste andere groepen aan zich te onderwerpen nadat ze Afganistan op de Russen veroverde … De Taliban werden geronseld uit jongens die hun familie en vrienden verloren hadden aan Russisch geweld en die nooit het “oude “Afganistan hadden meegemaakt ..

  De Amerikanen wilde helemaal het oude Afganistan met zijn eigenwijze trotse bevolking niet terug .. Daarom werkte ze tussen 11 september en de Inval nog samen met de Taliban om de verzetsleider Ahmed Shah Masood te vermoorden , zodat inplaats van een onafhankelijk Afganistan er een vazalstaat onder Karzai gesticht kon worden ….

  De mythe dat Afganistan ( en/of Noord Oost Pakistan ) altijd een fundie-paradijs is geweest is absurd , onder Ghandi’s vriend Badshah Khan was Noord Oost Pakistan juist een bolwerk van geweldloos verzet ( http://www.calpeacepower.org/0101/muslim_ghandi.htm ) en uit het feit dat de Taliban nog Buddah standbeelden hadden om op te blazen blijkt dat eerdere Afganen die behoefte nooit voelde !!!

 6. @6
  Dat het wahabisme een pest is voor de islamitische bevolking van deze aardkloot lijkt mij duidelijk.

 7. Bookie 5 `Dat is nieuws. Sinds wanneer is Afghanistan bezet?
  Domme trollenvraag naar de bekende weg. Ik geef er bij jou maar één keer antwoord op:
  Uiteraard sinds onder volksmenner Bush, het US-imperialisme, met ten onrechte geronselde Navo-onderknuppels als oa. Nederland, per `Coalition of the Willing’ optrad als genadeloze agressor en bezetter van Afganistan, (en Irak) puur om kapitalistisch gewin in de vorm van het roven van oliebelangen. Het ouderwetsche kolonialisme ten top!
  Alle andere goedpraterij eromheen als `opbouw’, `democratisering’, `bevrijding’ etc, is even verwerpelijk als belachelijk., en als machtsvertoon volkomen uit de tijd. Het is gewoon een kolonialistische invasie,
  punt uit!.
  Om nog even af te sluiten met een Godwin (`k kan het niet laten, mijn eerste van het nieuwe jaar 😉 )
  De Amerikanen en hun gristenhandlangers bezetten Afghanistan nu al langer dan de vijf jaar waarin Hitler ons land met zijn Nazitroepen heeft bezoedeld. Geen wonder dat er in het Oosten sprake is van enig verzet, het valt dan niet te begrijpen waarom de imperialistische bezetter nóg slachtofferig doet als er in Afghanistan wordt gesnéuveld!
  De Russen namen jaren tachtig nog sportief hun verlies, die gaven tenminste toe dat ze fout zaten in Afghanistan en dat ze ze terecht schaamtevol in het stof moesten bijten.

 8. @5
  Dat is nieuws. Sinds wanneer is Afghanistan bezet?

  Kijk, een klassieker.
  Zo kwamen de Duitsers Nedeland bevrijden van de pluto-bolsjewistische jodenkliek die de baas was in Nederland en die onder het mom van neutraliteit samenspande met de Engelsen tegen het Germaanse broedervolk. Het was geen bezetting maar een bevrijding waarbij tevens socialisme werd doorgevoerd.
  Daar bestaan veel misverstanden over, nietwaar – gelukkig zijn er de PVV en zijn vrienden die op zekere punten de juistheid van deze mededeling doorzien..

  Dit is geloof ik de eerste “Godwin:” uit mijn ganse bestaan.

 9. @AA oftewel onthoofdingsfan
  Voor Irak kan je nog oliebelangen als argument misbruiken. Voor Afghanistan kan dat niet opgaan. De Taliban heeft de gelegenheid geschapen tot het vermoorden van onschuldige burgers. Voor alsnog ga ik er vanuit dat meer het levens heeft bespaart dan heeft gekost.
  Als er al levens ten onrechte op het spel zijn gezet komt dat door de ontkenning dat er ook maar zoiets als de politieke islam (www.kalifaat.org) bestaat.

 10. Is mijnheer Bookie nu echt zo dom dat hij niet ziet dat hij precies illustreert waar mijn stuk over gaat?

 11. Dat jij vind dat nog duizenden andere slachtoffers in het westen hadden mogen vallen is geheel voor jou rekening. Sorry, maar ik vind van niet.

 12. @Bookie ik stel voor dat jij de kwaliteit van jou bijdragen drastisch verbetert. Ik kan je net zo goed nu meteen bannen maar ik geef mensen altijd graag een kans, tegen beter weten in.

 13. Bookie Schreef:

  Dat jij vind dat nog duizenden andere slachtoffers in het westen hadden mogen vallen is geheel voor jou rekening. Sorry, maar ik vind van niet.

  #8 en #11, Dit hier is het bewijs dat Bookie totaal doof is voor serieuze en goed onderbouwde argumenten. Tevens is dit de reden dat men weinig tot niets met degelijke argumentatie in staat is binnen het aanhang van Wilders te bereiken. Het ligt zeker niet aan jullie goede argumentatie.

  Bookie wil niet luisteren – het is een soort van typisch voor rechts/extreem-rechts politiek autisme en tegenover blijven herhalen van eigen versleten liedjes, oftewel leugens.

  Afgezien van dit feit is steeds blijven voorlichten nochtans de beste strategie.

 14. Bookie Schreef:

  @AA oftewel onthoofdingsfan
  Voor Irak kan je nog oliebelangen als argument misbruiken. Voor Afghanistan kan dat niet opgaan. De Taliban heeft de gelegenheid geschapen tot het vermoorden van onschuldige burgers. Voor alsnog ga ik er vanuit dat meer het levens heeft bespaart dan heeft gekost.
  Als er al levens ten onrechte op het spel zijn gezet komt dat door de ontkenning dat er ook maar zoiets als de politieke islam (www.kalifaat.org) bestaat.

  @AA oftewel onthoofdingsfan Je klinkt steeds meer als zo’n zio, die reageren ook met zo’n sneue eigen demoniseringstactiek als je het niet met hen eens bent. Daar trap ik allang niet meer in vent!

  Je verhaal houdt bovendien geen steek want Saoedie-Arabië zou als schennispleger van mensenrechten véél
  interessanter moeten zijn voor jou en je kornuiten. Als er érgens dagelijks koppen rollen in een Sharia-setting is het dáár!! Voor US-raël en de Europees joods-gristelijke coalitiepartners helaas sinds eind jaren veertig geen item van betekenis vanwege gezamelijke olie- en strategische belangen (zoals nu o.a. verkregen vliegroute IDF bommenwerpers door Saoedie-Arabië voor mogelijke invasie Iran)
  Als in Saoedie-Arabië door de westerse agressor met dezelfde bevlogen mensenrechtenmaat gemeten werd als in Afghanistan, hadden de westers-imperialistische `bevrijders’ daar al lang moeten zitten met hun tanks en bommenwerpers. En met mijn zegen.
  Lastig om dat het kritische plurkvolk uit te leggen nietwaar Boekie, dergelijke hypocrisie?
  Want als je die vraag stelt aan rechtse elementen, hoor je steevast: `Ja, maar……(bral, bral)
  `Maar’ is `Nee’! , zo leerde ik eens van een wijs persoon.
  Zoals iemand hier op Krapuul steeds terecht opmerkt: er bestaat een levendige opkomst van winkels waarin ze 2 soorten meetlatten verkopen. 😉

 15. Bookie Schreef:

  Dat is nieuws. Sinds wanneer is Afghanistan bezet?

  Nou ik zou zeggen sinds er heel veel buitenlanders lopen met wapens, dat zou ik als het in Nederland gebeurde als bezetting zien. Jij niet?

 16. Inderdaad de houding tov SA is niet uit te leggen. Tenminste ik kan het niet. Op zich wel des te meer bewijs dat er geen oorlogen tegen de islam an sich worden gevoerd, maar de “steun” blijft voor mij onbegrijpelijk.
  De oorlog samen met de Afghanen tegen de Taliban lijkt mij niet onterecht.
  Dat ik als typisch linksmensch opeens in de rechts extremistisch autistische hoek wordt geduwd is wat bizar.

 17. #19 Dus de Afghaanse bevolking heeft nadat ze totaal geterroriseerd waren door de Russen, hun land totaal tot aan de afgrond vernield was, ze door de Taliban in de middeleeuwen zijn gesleept, gevraagd of ze door de volgende bezetters bezet konden worden? Dat heet dan bevrijden?
  En dit gebeurt volkomen om altruïstische redenen, zonder een enkele economische of machtsfactor? Bush met zijn ‘War on terror’ die zelf een terror war is begonnen heeft er niets mee te maken? Zoals de VS burgers tevreden houden en proberen zelf in het zadel te blijven? De wapenlobby tevreden houden opdat ze hem als president blijven steunen, waardoor hij in het zadel kan blijven? Heeft er allemaal niets mee te maken?

  Er wordt geen oorlog tegen de islam an sich gevoerd? Pardon? Nou dan ben je lang niet buiten geweest. Of bedoel je dat dat pas echt is als Nederland Irak gaat bombarderen? De oorlog tegen de islam is op alle fronten aan de gang en dat maakt mij bijzonder 😥 Zelf ben ik geen moslim, maar kan niet tegen onrecht. Laat ik het zo zeggen, als PVV ‘ers morgen als moslims neer worden gezet en behandeld, kom ik zelfs voor hun op.

 18. @20
  Ben je nu echt ala Wiliders en #14 voor een gedachtepolitie? Echt ik stem altijd links.

  @21
  Nee, een oorlog tegen de islam als religie wordt er nergens ter wereld gevoerd en ik kom toch heel vaak buiten. Wel is er weerstand tegen diegenen die de islam als politieke ideologie zien. Dat dat fout is zijn zelfs moslims op deze site met me eens (voor het overige dan weer niet).

 19. Keira Schreef:

  Laat ik het zo zeggen, als PVV ‘ers morgen als moslims neer worden gezet en behandeld, kom ik zelfs voor hun op.

  Reken mij ook bij. Nu zijn ze de boosdoeners.

Reacties zijn gesloten.