Wilders in hoger beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging +Update

Er is zojuist uitspraak gedaan in het hoger beroep van de Minder Marokkanenzaak van Wilders. Een samenvatting:

De rechter maakte eerst korte metten met het gereutel van Wilders en Knoops dat dit een politiek proces zou betreffen, dat Opstelten erachter gezeten zou hebben, dat er allerlei illegaal overleg plaatsgevonden zou hebben tussen het Ministerie van Justitie en het Parket. Ja, er was communicatie geweest, maar dit viel allemaal binnen volkomen reguliere protocollen.

Vervolgens ging het over de uitlatingen van Wilders op de markt van Den Haag te 12 maart en die in een bierkelder horecagelegenheid op 19 maart 2014. De vraag was of er sprake was van enerzijds groepsbelediging en anderzijds aanzetten tot haat.

De rechter legde glashelder uit dat de uitspraken op 19 maart zeer doelbewust waren gedaan, dat er expliciet afgesproken was dat de vraag om “Minder Marokkanen” (en niet minder criminele Marokkanen, zoals Wilders het naderhand probeerde te verdraaien) zou worden gesteld, en dat hij, na de ophef die om eenzelfde soort uitspraak op de markt op 12 maart, zich zeer wel bewust moet zijn geweest van de ophef die een dergelijke uitspraak zou veroorzaken. Bovendien was het publiek van tevoren geïnstrueerd om “Minder, Minder, Minder!” te scanderen nadat Wilders zijn drie vragen (bewust naar een climax toewerkend) gesteld had.

Daarmee was vastgesteld dat de uitlatingen onnodig grievend waren (het is namelijk niet per se een overtreding een grievende uitlating te doen, zeker niet als politicus, legde de rechter uit) en daarmee was Wilders te ver gegaan. Hiermee was opzettelijke groepsbelediging bewezen.

Aanzetten tot haat vond het Hof niet bewezen. Hiermee zou moeten worden aangetoond dat Wilders bewust aanstuurde op het ophitsen van zijn aanhang tot het vervolgen van Marokkanen of op bepaalde maatregelen tegen Marokkanen. Alhoewel we ons natuurlijk uitstekend kunnen voorstellen dat dat wel degelijk Wilders’ bedoeling was, is het daarmee nog niet aangetoond.

De uitlatingen op de markt van Den Haag op 12 maart werden niet als groepsbelediging beschouwd, omdat ze niet gepland waren (Wilders vroeg Joram van Klaveren naderhand inderdaad of dit nu wel kon; daarmee echter wel zijn strafbaarheid op 19 maart op voorhand bekrachtigend) en bovendien enigszins te interpreteren waren als een weergave van het stemgedrag van de bevolking in Den Haag.

Wilders komt er wel weer vanaf zonder straf, omdat hij nog geen strafblad had, al vre-se-lijk geleden heeft onder de beveiligde toestand waarin hij moet leven sinds 2004, en een straf bovendien  weinig toe zou voegen. Met dat laatste ben ik het denk ik wel eens. Na 20+ jaar kamerlid met tamelijk royaal inkomen geweest te zijn zou het soort boete dat bij een misdrijf als dit hoort waarschijnlijk niet veel betekenen voor Wilders.

Schadevergoedingen die geëist zijn moesten volgens het Hof desgewenst via civiele procedures geregeld worden.

Vrijspraak zou de resterende drie dagen van mijn vakantie verpest hebben, maar het feit dat we Wilders als veroordeelde crimineel kunnen blijven aanduiden vervult mij wel degelijk met voldoening.

Update: en natuurlijk gaat Wilders in cassatie want meneer kan er niet tegen ongelijk te krijgen en het is mooie publiciteit. Vraag is wel wie dit allemaal betaalt? Zo’n Knoops kost toch wat, zou je zeggen. Een eventuele boete moet daar volkomen bij in het niet vallen. Helderheid kan hij daar echter niet over geven.

(Foto: videostill NOS)