Wilders’ 10 walgelijkste (5): “Socialisten zijn Nationaal-Socialisten”

Wilders' Walgelijkste - 5

Bij de Wilders-vrienden op de Duitse haat-blog PI was criminalisering van socialisten al langer een item waar iedereen het daar over eens is. Ziehier de redenering:

“Hitler was een socialist. Socialisten zijn dus fascisten. Socialisten zijn dus verantwoordelijk voor de jodenvervolging, ja zelfs de hele holocaust. Wij zijn anti-socialisten, dus de beste vrienden van de joden en van Israël. De verdediging van ons volkseigen tegen de Islam is dus alleen bij ons in goede handen. Socialistische “elites” hebben een geheim bondgenootschap gesloten met de Moslimbroederschap, om gewone, hardwerkende volksduitsers te overspoelen met moslims en uiteindelijk de sharia  en het kalifaat in te voeren.”

Duitse Wilders-fansite PI: Amalgaam van hakenkruis en rode ster...

In Nederland werd deze waanzinnige redenering tot voor kort alleen aangehangen bij marginale groepjes als Het Vrije Volk en sommige Libertariërs. Maar Martin Bosma zag er wel wat in. In het verkiezingsprogram van de PVV (april 2010) verscheen een zinnetje waarin wordt gesteld, dat “wij” op 4 mei de slachtoffers herdenken “van het (nationaal) socialisme”.  We signaleerden deze veelbetekenende haakjes meteen.

Ik geloof dan ook niet, dat het een vergissing of toeval is geweest, dat de PVV-fractie in de gemeenteraad van Almere onder leiding van kamerlid en vroegere Gladio-medewerker Raymond de Roon op 4 mei 2010, niet kwam opdagen bij de gemeentelijke 4-mei herdenking. “Wij” herdenken immers heel wat anders dan andere mensen. “Wij” manifesteren tegen Job Cohen op 4 mei.

Want de PvdA-leider, familie van een van de twee voorzitters van de Joodse Raad onder de bezetting, is een “foute man” (Wilders ter gelegenheid van een van de verkiezingsdebatten rond 10 juni 2010). Wilders weet donders goed, wat “fout” in Nederland betekent: Je was “fout in de oorlog”. Socialisten, de joodse Job Cohen voorop, waren allemaal “fout” in de oorlog. En zijn dat nu nog steeds, ja nog meer, als je het schotschrift van Martin Bosma mag geloven.

Nu zal ik niet de laatste zijn, om te ontkennen, dat er uit naam van het socialisme veel onrecht is gedaan en onzin is verkondigd. Maar dat geldt helaas voor elke ideologie die in de twintigste eeuw werd aangehangen en omgebogen naar de onmiddellijke belangen van de heersers van dienst.

Het geldt voor het liberalisme, het conservatisme, het communisme, het katholicisme, het protestantisme, de islam en wel heel in het bijzonder voor het nationalisme. Elke ideologie, hoe humaan en rationeel ook van oorsprong, bleek te kunnen worden omgebogen tot een autoritaire praktijk, gebaseerd op irrationele impulsen.

Maar de huidige socialisten, sociaaldemocraten, groenen, progressieve christenen en links-liberalen collectief wegzetten als “elitaire verraders” van “onze cultuur”, dat is nu precies wat autoritaire en racistische nationalisten en suprematisten* steeds opnieuw hebben gedaan om de angst op te roepen voor een gemeenschappelijke vijand.

Dan is het toch wel een hoogstandje van demagogie te noemen, om de joodse, integere en succesvolle bestuurder Cohen te “framen”, zoals dat tegenwoordig heet, tot vijand van Israël (!), tot knuffelaar van islamitische terroristen (!) en elitaire samenzweerder om in Nederland de sharia en het kalifaat in te voeren.

Toch is Wilders daarin tot op zekere hoogte geslaagd. Straffeloos kon hij na de regeringsvorming z’n keus voor een nodeloos a-sociaal regeringsprogram rechtvaardigen, door te zeggen, dat dat immers nodig was om Job Cohen en Femke Halsema “uit te schakelen”, “buiten de macht” te houden.

Het laffe optreden, de linkse schuilkerk-mentaliteit, die, vooral in de jaren voor 2010, bij de linksen heersten, zijn zeker mee een factor geweest, die het nu, begin-2011, mogelijk hebben gemaakt, dat onder inspiratie van Wilders het begin van een heksenjacht tegen alles wat “links” is, zichtbaar en voelbaar wordt.

Wie, zoals ik, familie heeft, die vanuit hun socialistische overtuiging in het verzet tegen het nationaal-socialisme het leven hebben gelaten, mag niet zwijgen, als dolgeworden demagogen een heksenjacht ontketenen tegen wat, expliciet of impliciet, de overtuiging is van ongeveer de helft van alle Nederlanders. Meebuigen, zoals broodschrijvers en zogenaamde wetenschappers in groten getale hebben gedaan, is verachtelijk. Het bekende “verraad der klerken”.

Socialisten die democraten zijn, kunnen trots zijn op hun overtuigingen. Nu het failliet van het neoliberalisme en het casino-kapitalisme niet meer te ontkennen valt, blijft er blijkbaar voor conservatieven als Wilders geen andere weg meer open, dan de kaart van vreemdelingenhaat, demonisering en criminalisering uit te spelen.

Hitler was geen socialist, maar een misdadige nationalistische demagoog. Wilders is een nationalistische demagoog. Als je hem zijn gang laat gaan, komen de bijbehorende misdaden vanzelf ook.

* suprematisten gaan er op grond van religieuze-, pseudo-wetenschappelijke- en onderbuik-redeneringen van uit, dat één bepaalde godsdienst, één bepaald ras of één bepaalde nationaliteit (in alle gevallen natuurlijk de hunne-), superieur is aan (alle) andere. In het geval van Wilders geldt een absolute en onveranderlijke superioriteit van wat hij verstaat onder joods-christelijk-verlicht. Wie elders zijn “wortels” heeft (bloed-en-bodem geloof), ook al is hij/zij wel joods, christelijk of verlicht, moet via wijziging van de grondwet apart worden gezet als blijvend gevaar. Voorbeeld: Christelijke Palestijnen, Irakezen.

Dit is het vijfde artikel in de serie: De 10 Walgelijkste Wilders-statements. In willekeurige volgorde komen nog aan bod:

 • Justitie onderwerpen aan de waan van de dag
 • De Tuigdorpen
 • en natuurlijk de “wortel”-theorie
 • … en wat U als lezer nog suggereert…

Hierbij is iedereen dus hartelijk uitgenodigd, om suggesties in te zenden bij Krapuul. Het zou me niets verbazen, als we méér dan 10 walgelijkste uitspraken vinden. Dat is geen enkel probleem, verzeker ik u. Serietitels zijn geduldig. We passen het gewoon aan. Enjoy!

26 gedachten over “Wilders’ 10 walgelijkste (5): “Socialisten zijn Nationaal-Socialisten””

 1. Het blijft verbazingwekkend dat er mensen zijn die WO2 nog steeds misbruiken voor hun doel. Nog erger is ondanks al de boeken, toneelstukken, films en series, er nog mensen zijn die het geloven. Want ja, dat had hun vader ook al gezegd 😥

 2. als Nationaal Socialisten , Socialisten zijn , zijn het dus ook Nationalisten , De PVV is Nationalistisch … en de naam Nationaal Socialisten begint zelfs met Nationaal , dus het Nationalistische was het belangrijkst … Hoe kan de PVV de verbinding tussen hun Nationalisme en het Nationaal Socialisme ontkennen volgens hun eigen “logica ” is die overduidelijk …

 3. Volgens mij was de term nationaal-socialisme een idee van Goebbels om de racistische en xenofobische
  Hitlerbeweging aantrekkelijk te maken voor volksmassa’s die niet afwijzend stonden tegen het fenomeen socialisme vanwege betere arbeidersrechten. Wilders doet nu het zelfde om reden van door hem gewenste etnische en politieke zuivering.
  Spijtig voor hem heeft de afkorting van nationaal-socialist, Nazi,
  niks verloren aan rechtse Godwinduiding, dus mag wat mij betreft de PVV een Nazi-partij worden genoemd.

 4. Wilders en zijn aanhangers denken in tegenstellingen: zullie zijn tegen ons. Om de stelling “Hitler is een socialist” op zijn merites te beoordelen is het

 5. Wilders en zijn aanhangers denken in tegenstellingen: zullie zijn tegen ons. Deze redeneertrant wil ik op de stelling toepassen. Om te bepalen of Hitler een socialist was, moeten we zijn vijanden kennen. Voor het bestrijden van zijn vijanden had Hitler de SA in het leven geroepen. De corebusiness van de SA was het bestrijden (vaak letterlijk op leven en dood) van communisten en socialisten. Kortom Hitler zag de socialisten als vijand. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Hitler absoluut geen (vermomde) socialist was.

 6. ‘In Mein Kampf schrijft Hitler dat (…) hij eind november 1918 naar München ging, naar het depotbataljon van zijn regiment. Toen hij daar merkte dat de socialistische ‘soldatenraden’ van de Joods-socialistische politicus Kurt Eisner de macht hadden overgenomen vertrok hij zo snel mogelijk, omdat het hem tegen de borst stuitte. Hitler bleef in München en sloot zich juist aan bij de radenrepubliek, die hij in Mein Kampf later als verwerpelijke ‘Jodenheerschappij’ zou wegzetten. Hij liet zich kiezen in de raad van zijn bataljon. Op filmbeelden van de begrafenis van de vermoorde Eisner op 26 februari 1919 is te zien hoe Hitler met enkele andere mannen uit zijn bataljon achter de baar aan liep met wee armbanden om: een zwarte rouwband en een rode band in de kleur van de socialistische revolutie. Nadat de Sovjetrepubliek was uitgeroepen was Hitler opnieuw verkiesbaar en werd hij de plaatsvervangend bataljonsvertegenwoordiger die het contact onderhield met het ministerie van Propaganda van de nieuwe socialistische regering.’
  Daarna komt Hitler (12 september 1919) op een vergadering van de Deutsche Arbeiter Partei en werkjt zich uiteindelijk op tot leider van d NSDAP.
  Uit: ‘Hitler, een waardeloze soldaat, Historisch Nieuwsblad 2011: http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/154/artikel/print/27102/Hitler:_een_waardeloze_soldaat.html

 7. Als je een beetje aan ‘cherry-picking’ doet valt inderdaad wel aan te tonen dat Hitler socialist was. Maar zoals veel dingen zit de zaak niet zo eenvoudig in elkaar.
  Hij bezocht inderdaad de vergaderingen van de (socialistische) DAP, volgens velen als infiltrant/spion. Hij merkte wat er een potentieel zat in de onvrede onder de arbeiders, en heeft inderdaad veel linksige standpunten gebruikt om zich populair te maken onder die groep. In de NSDAP zaten aanvankelijk ook socialisten, en de SA kan voor een deel, ondanks hun strijd met ‘de andere socialisten’ ook wel met een beetje goede wil als ‘links’ beschouwd worden.
  De NSDAP raakte snel door haar middelen heen en was daarom aangewezen op het bedrijfsleven, dat er op aanstuurde korte metten te maken met de linkse elementen. Wat in 1934 gebeurde in ‘De nacht van de lange messen’.
  Uiteindelijk raakte H. in de regering in een coalitie met (ik geloof) een NDP (ik doe het even allemaal even uit m’n hoofd, maar de grote lijnen zijn zo na te checken,) Dat was een ultra-nationalistische partij.

  Dat H. zich geliefd maakte met sociale maatregelen om bij Heinrich und Ingeborg in het gevlei te komen, om die als puntje bij paaltje kwam net zo lief weer te laten vallen, moge bekend voorkomen.

  Eenmaal aan de macht met een krappe meerderheid werden alle andere partijen middels noodverordeningen monddood gemaakt na de Rijksdagbrand, die de communisten in de schoenen geschoven kregen. Linkse parijen werden verboden en de volgelingen verdwenen in het concentratiekamp.
  Iets wat W. ook wel lijkt te willen als hij zegt te willen dat links voorgoed geneutraliseerd wordt…

  Nog een overeenkomst: nu is ‘het kapitaal’ aan de macht met gedoogsteun van de populisten, toen kwamen de populisten aan de macht met gedoogsteun van ‘het kapitaal’….. (de machtige industriëlen zagen in de NSDAP een minder groot gevaar dan in de socialisten en de communisten.)

  Concluderend: om nationaal-socialistisch en socialistisch als synoniem te beschouwen is een gotspe, een inderdaad walgelijke vorm van revisionisme, als je de slachtoffers aan linkse kant (ook de sukkels van de SA) in ogenschouw neemt. Misschien iets minder bruut dan holocaust-ontkenning, maar voor de nabestaanden net zo beledigend.

 8. @ 7 Piet. Waarom zo’n lang verhaal? Er hoeft niks verklaard of verdedigd te worden: PVV is niks meer dan een fascistisch canceronoom dat ongebreidelde celdeling dicteert.

 9. @8 abdul
  Ik leef nog altijd in de naïeve veronderstelling dat er af en toe zo’n verdwaald schaap op z’n dwalingen gewezen kan worden.
  Bovendien bestaat de mogelijkheid dat iets minder geschiedkundig onderlegde mensen van goede wil met zo’n verhaaltje wat argumenten opdoen om dat dwaze verhaal over de ‘linkse Hitler’ te weerleggen.

  Als je alles reduceert tot ‘Wilders is fout’ en ‘links (whatever it may be) is goed’ dan ben je gauw klaar, dan kan deze site ook wel teruggebracht worden tot een enkele pagina met iets van die strekking.

  met alle respect.

 10. Wij zijn anti-socialisten, dus de beste vrienden van de joden en van Israël.

  Wat jammer nu dat Israel en het zionistische project tot 1967 juist geliefd waren bij “links” in Europa en Noord-Amerika, niet bij rechts.
  En het is nog steeds niet zo dat links=anti-Israel, maar fascistische genootschappen als PI en de Wildersstichting willen het nu wel graag zo voorstellen.
  Met zulke vrienden hebben “de joden” (de uitdrukking alleen al) geen vijanden nodig.

 11. Wie elders zijn “wortels” heeft (bloed-en-bodem geloof), ook al is hij/zij wel joods, christelijk of verlicht, moet via wijziging van de grondwet apart worden gezet als blijvend gevaar.

  Maar dat geldt dan toch bij uitstek ook voor de Man van Soekaboemi zelf!

 12. Arnold J. van der Kluft Schreef:

  Wie elders zijn “wortels” heeft (bloed-en-bodem geloof), ook al is hij/zij wel joods, christelijk of verlicht, moet via wijziging van de grondwet apart worden gezet als blijvend gevaar.
  Maar dat geldt dan toch bij uitstek ook voor de Man van Soekaboemi zelf!

  We weten, dat de fanatiekste aanhangers van sekten nu juist de neofieten (pas-bekeerden) zijn. Dat geldt in het kwadraat voor bekeerden, die niet of gebrekkig voldoen aan de vereiste uiterlijke kenmerken. Hitler was niet blond en vermoedelijk nauwelijks Germaans van afkomst. Moest dus harder schreeuwen dan de rest, om geloofwaardig te zijn.
  Wilders werd om zijn indische uiterlijk als kind gepest door bekrompen RK kindjes in zijn klas, pardon, kinderen met bekrompen RK “wortels”. Troost vond hij bij de kleine autistisch aangelegde Dion Graus, die nooit iemand aankeek, maar altijd met zielige diertjes bezig was. Geert en Dion konden uren in de zandbak samen kastelen bouwen voor verdwaalde mieren en andere asielzoekers.
  Dat is althans wat iemand me op twitter vertelde, die Wilders’ moeder goed kende.
  Het is natuurlijk voer voor psychologen.
  Maar, als mijn leken-indruk juist is, dan is het precies OMDAT de familie Wilders bijna-witte Indos zijn uit Soekaboemi, dat Geert zich zo fanatiek afzet tegen het soort mensen met wie hij riskeert om te worden geïdentificeerd.
  Voor Wilders’ fanatieke aanhanger Sebastian Kruis (nr. 10 op de zuidhollandse statenlijst van de pvv) geldt, denk ik, iets dergelijks. Zie: http://www.indymedia.nl/en/2009/02/57676.shtml
  En voor de Hindoes waar Neal zojuist over schreef, moet je ook aan een dergelijke afweer-reactie denken.
  Het mooiste (nou ja) voorbeeld blijft natuurlijk Ajaan Hirsi Ali. Nog steeds op de vlucht voor haar oma, haar moeder en haar zus, die haar verraadden, door vast te houden aan, of terug te vallen op, een fundamentalistische interpretatie van de Islam. Zo ver mogelijk afstand nemen van alle andere Somaliërs is haar reactie.
  Haar enige somalische identificatie is die met de clan van de Darods. Die van haar vader en die van een van de mislukte premiers van een Somalische regering. De Darods liepen en lopen in Somalië buiten hun schoenen van trots, omdat ze uit Arabië komen. Ver verheven boven de anderen. Een heel courante grap over de Darods in Somalië is, dat ze niet zelf willen lopen, maar altijd door een ondergeschikte gedragen willen worden. daarom, als je een Darod ziet aankomen, verstop je in het struikgewas.
  Gelijksoortige dingen gelden wellicht voor Afshin Ellian, Theodor Holman en die afstammeling van pieds-noirs in Trouw, hoeheettie ookalweer.
  Dus, juist OMDAT Geert Wilders iets te maken heeft met Indos uit Soekaboemi, is hij er zo fel tegen, dat de gewone Javaan een plaats zou kunnen innemen, die met zo veel opffering bevochten is door zijn familie.
  Maar het is ingewikkelder dan dat. Pogingen om joods te zijn, trots op Israël en een klein sadistisch trekje – probeer het maar eens op een rijtje te krijgen!

 13. Andreas Schreef:

  ‘In Mein Kampf schrijft Hitler dat (…) hij eind november 1918 naar München ging, naar het depotbataljon van zijn regiment. Toen hij daar merkte dat de socialistische ‘soldatenraden’ van de Joods-socialistische politicus Kurt Eisner de macht hadden overgenomen vertrok hij zo snel mogelijk, omdat het hem tegen de borst stuitte. Hitler bleef in München en sloot zich juist aan bij de radenrepubliek, die hij in Mein Kampf later als verwerpelijke ‘Jodenheerschappij’ zou wegzetten. Hij liet zich kiezen in de raad van zijn bataljon. Op filmbeelden van de begrafenis van de vermoorde Eisner op 26 februari 1919 is te zien hoe Hitler met enkele andere mannen uit zijn bataljon achter de baar aan liep met wee armbanden om: een zwarte rouwband en een rode band in de kleur van de socialistische revolutie. Nadat de Sovjetrepubliek was uitgeroepen was Hitler opnieuw verkiesbaar en werd hij de plaatsvervangend bataljonsvertegenwoordiger die het contact onderhield met het ministerie van Propaganda van de nieuwe socialistische regering.’
  Daarna komt Hitler (12 september 1919) op een vergadering van de Deutsche Arbeiter Partei en werkjt zich uiteindelijk op tot leider van d NSDAP.
  Uit: ‘Hitler, een waardeloze soldaat, Historisch Nieuwsblad 2011: http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/154/artikel/print/27102/Hitler:_een_waardeloze_soldaat.html

  Fortuyn begon ook bij de CPN …

 14. Oh mijn god. Die stomme quote daarboven. ik ga nu mijn hoof tegen het toetsenbord aanslaan. ghjhmnyfgbn jmnhgc

 15. Tevens heeft mr. Wilders de meeste van zijn standpunten rechtstreeks overgenomen uit het programma van: twee keer raden: de SP. Wilders is dus een facist.

 16. @#15
  Daarnaast speelt persoonlijkheidsstructuur ook een rol. Paul Wilders heeft een soortgelijke jeugd gehad en daar andere conclusies uit getrokken. Geert wilders had ervoor kunnen kiezen om een andere lering uit zijn ervaringen en familiegeschiedenis te trekken.

  #16 Fortuijn begon bij de CPN en was daarna jarenlang PvdA-lid. David Horowitz was ook extreem links en zamelde ooit geld in voor de Back Panthers. Anthony Daniels beter bekend als Theodore Dalrymple komt uit een rood nest en begon ooit als sociaal bevlogen arts. De aanhangers van Kwakschrijver Dalrymple gebruiken de rode achtergrond van zijn ouders als argument waarom Dalrymple weet waar hij het over heeft.

 17. PVV = Nationalistisch
  +
  PVV “leent groot deel programma linksmenschen van de Socialistiese Partij”
  =
  PVV is een Nationaal ( Nederland voor de Nederlanders ) Socialistische ( ouderenzorg, uitkeringen, gezondheidszorg etc. ) Partij

 18. Huib Schreef:

  en die afstammeling van pieds-noirs in Trouw, hoeheettie ookalweer.

  😀 gni-gni-gni-ghi-ghi 😀

 19. @ Huib. 15 Je reactie zou eigenlijk een themastuk moeten zijn.

  `k Moest ook denken aan Condoleeza Rice.
  Maar ik ken ze ook uit de werkkring, etnische achtergrond maar roomser dan de paus en rechtser dan Verhage. Wel lastig als dat dan ineens je nieuwe cheffin is. 😡
  Ben trouwens wel benieuwd hoe werkend dhimmie-Nederland ermee omgaat op de werkplek als de nieuwe onderknuppel van de baas die het team moet aansturen een PVV-adept blijkt te zijn.

 20. #Sofia: Ja, ik ben ook niet van dat soort determinisme. Heel gevaarlijk. Ter zake: Er zijn genoeg Indos en Indo-kinderen die voor zichzelf precies de omgekeerde conclusies hebben getrokken. En alles ertussenin. Daarom houden cultuurrelativisten zoals ik zo van allerlei vreemde culturen.

 21. #19 Sofia 2: Fortuyn was in Groningen vooral bij de CPN om Ger Harmsen, een van zijn professoren, te pesten. Vervolgens heeft hij het niet alleen geprobeerd bij Den Uyl, maar ook bij de VVD en bij de AR-prominent, de Reutelende Berg, Albeda. Merkwaardigerwijs is het de laatste, die Pim tot op het laatst allerlei carrière-kontjes heeft gegeven. (No pun intended).

 22. #21, 22, 23: Kluveld. Zou ook kunnen. Maar het is ook vaak een reactie op veranderend (bedreigend) gedrag van de meerderheid (zoals nu). Mijn vroegere collega Wendy Saleh vertelde me eens, hoezeer ze geschokt was door het (al in de tachtiger jaren) veranderende gedrag jegens haar. Voor de instroom van Surinamers, behandelde iedereen haar gewoon. Daarna, zeg maar, sinds de Molukse treinkapingen, voelde ze zich steeds meer gewantrouwd.
  Ik vind het een tricky onderwerp, #Abdul. Voor je het weet, gaat iedereen roepen dat neofieten en halfbloeden in hun “wortels” extremisten zouden zijn. Quod non. Het zit wat dieper. Ik denk dat identiteit iets met de groep te maken heeft, waar het kuddedier mens zich het minst onveilig voelt. Massa- en groeps-psychologie komen nog steeds niet met duidelijke antwoorden. Maar dat kan best aan mij liggen.
  En #Nexus, ja het is Sylvain Ephimenco. Ik bestudeerde dat fenomeen o.a. in: http://delagelanden.huibs.net/2008/10/amsterdam-de-rustende-schutters-zwelgen.html (oktober 2008). Ook is er een leuke over Ephimenco in het Frans op Huibslog.

 23. Huib Schreef:

  Voor je het weet, gaat iedereen roepen dat neofieten en halfbloeden in hun “wortels” extremisten zouden zijn. Quod non.

  Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. 🙂

Reacties zijn gesloten.