Wilde kat definitief terug in Nederland

Langzaam maar zeker breidt het verspreidingsgebied van de wilde kat zich uit vanaf de (verzadigde) natuurgebieden van Eifel en Ardennen. Jonge dieren trekken hier weg op zoek naar een eigen leefgebied en een partner. In Zuid-Limburg is dit al goed waar te nemen. De wilde kat is geen verwilderde huiskat, maar een aparte soort die lang uit ons land weg was, maar nu terug is en op weg naar Brabant.

Al voor de Middeleeuwen verdween de wilde kat uit Nederland. Jacht, ontbossing en versnippering waren daarvan de belangrijkste oorzaken. Door bescherming en natuurontwikkeling breidt de soort zich nu uit. De wilde kat leeft vooral in het bos, maar gebruikt ook natuurlijke graslanden om zijn voedsel te zoeken. Hij zoekt in de nacht naar muizen, andere kleine dieren en soms zelfs aas.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: By Péter Csonka – http://www.csonkapeter.hu/, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9620581