Wij kunnen de waarheid wel aan! De vraag is of onze leiders het ook aan kunnen…?

De EU, het is een drama maar wat zou het geweldig kunnen zijn als we de belangen van Europa/Europeanen zouden nastreven in plaats die van Washington/UK.(banken/multinationals/petrodollar).

Charter of the UN, Article 53:

‘The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter’. (Charter of the UN)

Na het lezen van dit artikel en de UN charter vraag ik me af wat politici hier van weten? Hoelang gaan we nog naar het pijpen van onze meesters dansen voordat we zelf onze koers gaan bepalen… Hoe kunnen we in hemelsnaam een EU creëren als we niet eens zeggenschap hebben over ons eigen beleid? Rusland sanctioneren, Syria/Irak bombarderen, Iran is een gevaar voor de wereld maar wel Israël de hand boven het hoofd houden, iedereen aftappen en doorspelen aan de NSA, ‘false flag’ Islam terreur net zoals Gladio dat was voor Socialisme/Communisme…..What a joke!

Waarom staan onze zogenaamde leiders toe dat onze veiligheidsdiensten werken voor het belang van de US/UK?
Hoe kunnen we onze eigen koers bepalen als dit zwaard van Damocles continue boven ons hoofd hangt?
Wordt het niet tijd dat onze leiders de Nederlanders/Europeanen eens eerlijk gaan informeren over ons (ahum) beleid. Een beleid dat vooral gericht is op US/UK (Europese elite?) strategisch economische belangen.

Als ze nou eens ophielden om ons als kinderen te behandelen, wij kunnen de waarheid wel aan! De vraag is of onze leiders het ook aan kunnen?