Wie stelt deze splijtende vragen aan Verhagen?

Even Verhagen's schakelaartje omzetten en de boodschap wordt gedaan!

Je kunt Maxime Verhagen heel makkelijk om een boodschap sturen. Dat is wel gebleken.

  • Habibie, de ambassadeur van Indonesië in Den Haag zegt iets dat wel waar is, maar Wilders niet bevalt? – Maxime is tot z’n dienst en misbruikt z’n functie van minister van Buitenlandse Zaken in de zittende regering om een bevriend land te schofferen.
  • CDA-fractieleden hebben reserves over de bruine accoorden? Wilders weer boos?- Ze worden op het matje geroepen en onder druk gezet (2 x, laatstelijk gisteren). Door wie en waar? – Door Maxime op zijn ministerie!

Krapuul gaat nu en hier de oppositie even helpen, om Verhagen de boodschap te laten brengen die hij beloofd heeft te zullen brengen. We zouden immers NIETS meer van de demagogie en de onwaarheden van Wilders door de (afgelikte) vingers gaan zien? Welnu, hieronder is een prachtige gelegenheid om dat waar te maken!

Op 11 september 2010 beweerde Wilders in New York, dat het Park51 centrum een “moskee” zou zijn en een “belediging” voor de slachtoffers van de aanslagen van 2001. Het was toen al bekend, dat het helemaal niet om een moskee gaat, maar om een interconfessioneel centrum. Dat centrum wordt ontwikkeld door een moslim-groep die al tientallen jaren zonder problemen in Manhattan opereert. Intussen heeft de Amerikaanse pers en The Guardian de bouwplannen voor het centrum bekendgemaakt. Bevestiging: Op de gevel prijken kruisen en davidssterren. Krapuul publiceerde erover (4 october).

Intussen is er de Plechtige Belofte van Leider Maxime op het CDA-congres van 2 oktober in Arnhem: “We blijven trouw aan de principes van het CDA! Onze fractie zal niet toelaten, dat Wilders zijn racistische hobbies uitleeft (of woorden van gelijke strekking).” Donderend applaus en saluut van Camiel (“Maxime, we vertrouwen je!”). Dan verwacht je toch, zoals blijkbaar ook Koppejan, dat we grimmig en in gesloten slagorde “Wilders gaan ONTMASKEREN”.

Alle aanleiding, immers? Wilders’ demonisering van de New Yorkse burgemeester (voorstander van de bouw van het centrum, gematigde Republikein, dus een soort VVD-er) en Wilders’ verdachtmakingen aan het adres van de initiatiefnemers van interconfessionele dialoog, (toch ook een CDA-hobby?), zijn van heel wat groter gewicht dan een zinnetje uit een interview met een ambassadeur in een dagblad dat haast niemand leest, zeker Henk en Ingrid niet, het Financieele Dagblad.

Nou ja, ik zou het wat mij betreft niet willen laten afhangen van de CDA-fractie. Het wordt echt hoog tijd, dat andere (oppositie-)partijen SPLIJTENDE schriftelijke vragen gaan stellen. Dat kunnen ze echt, als ze willen, heel wat beter dan Dion Graus of Sietze Fritsma.

Omdat echter sommigen onder hen nog niet de linkse schuilkerken durven te verlaten en anderen nog niet al hun managementboeken hebben uitgelezen, helpt Krapuul ze bij dezen een handje op weg. Op het onderstaande formulier hoeven ze alleen nog maar hun naam in te vullen. En HOP! Maxime wordt om een boodschap gestuurd. Wel vlug zijn, want volgende week is het nieuwe kabinet er al, waarschijnlijk!

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Presidium

‘s-Gravenhage, .. october 2010

Vragen van het lid/de leden …. aan de Minister van Buitenlandse Zaken

1. Heeft de Minister kennisgenomen van de definitieve plannen voor het interconfessioneel centrum Park 51 in Manhattan, New York? (Bij voorbeeld: The Guardian, 4 october 2010: Park51 drawings prove how far ‘Ground Zero mosque’ claims are from truth).

2. Herinnert de Minister zich nog de uitlatingen van de beoogde Gedoogpartner in een volgend kabinet, de afgevaardigde Geert Wilders, op 11 september van dit jaar in New York over dit onderwerp?

3. Is de Minister niet met mij/ons van mening, dat aangetoond is, dat de heer Wilders al dan niet bewust een valse voorstelling van zaken heeft gegeven over het centrum Park 51, die als beledigend kan worden opgevat door het Gemeentebestuur van New York en door de regering van de Verenigde Staten, alsmede door de initiatiefnemers van het Centrum?

4. Ligt het dan ook niet in de rede, dat de heer Wilders zich voor zijn uitlatingen verontschuldigt bij de initiatiefnemers van Park 51? Bent u bereid, om zulks te bevorderen? Eventueel door het sturen van een sms naar betrokkene?

5. Is de Minister van Buitenlandse Zaken bereid, om, onafhankelijk van het welslagen van de onder 4. vermelde aansporing aan de geachte afgevaardigde en gedoogpartner-in-spe de heer Wilders, de verontschuldigingen van de Nederlandse Regering voor het gebeurde over te brengen aan de Vertegenwoordiging van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland? Daarbij mede in acht nemend hetgeen door hem is toegezegd aan het CDA-congres van 2 october jongstleden? Zo neen, waarom niet?

Er zijn minstens 76 kamerleden die deze- of soortgelijke- schriftelijke vragen kunnen stellen.

Jongens en meisjes! Wees niet bang om zelf aanvullingen en verbeteringen aan te brengen!

En niet vergeten, om tegelijk een PERSBERICHT te laten versturen.

Of moeten we dat hier in onze vrije tijd ook nog voorkauwen?

2 gedachten over “Wie stelt deze splijtende vragen aan Verhagen?”

  1. Juist, wakker worden, aan het werk! Er is echt niet zo heel veel voor nodig om het aanstaande kabinet Kaartenhuis-I (en laatst) met donderend geraas te zien instorten. Uit die schuilkerk, lichten uit (Gr Links), en voorlopig buiten blijven. Joey (niet zo slim) vraagt zich af hoe dit prachtige voorbeeldexemplaar voor de vragensteller zo snel mogelijk bij de oppositie terecht komt. Via persoonlijke mail?! Joey gaat wat rondsturen.

Reacties zijn gesloten.