Wie is onredelijk in de Griekse crisis?

Nu een Grexit echt tot de mogelijkheden behoort, is het potje zwartepieten begonnen. We konden de voorbije dagen horen en lezen hoe politici in de rest van de eurozone de schuld voor het mislukken van de onderhandelingen in de schoenen van de Griekse regering schuiven, die zich onredelijk, onverantwoordelijk, roekeloos en blind ideologisch zou gedragen, karakteriseringen die door sommige media worden overgenomen. Wat is daar van aan?

Is de Griekse regering onredelijk?

Het standpunt van de Griekse regering, op basis waarvan ze is verkozen, is dat het besparingsbeleid van de voorbije vijf jaar niet kan worden verdergezet, aangezien dat heeft geleid tot een drastische toename van de werkloosheid, de armoede en de zelfmoordcijfers, of kortweg, zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) het heeft genoemd, voor een humanitaire crisis heeft gezorgd. Dat door de crediteurs (de andere eurolanden, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) opgelegde beleid heeft bovendien niet eens haar oorspronkelijke doelstelling bereikt, namelijk een reductie van de Griekse schuld. Integendeel, door de verslechtering van de economische toestand in Griekenland en de daling van het bruto binnenlands product is de schuld alleen maar toegenomen. Daarom krijgt het Griekse standpunt bijval van een lange rij internationaal gerenommeerde economen zoals Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Thomas Piketty en Barry Eichengreen. (Lees verder bij de bron)

Bron: dewereldmorgen.be