Wereldwijde marsen tegen Monsanto en TTIP


Een overzicht van de acties tegen Monsanto en TTIP van afgelopen zaterdag, over de gehele wereld.

Een opmerking over de Amsterdamse demonstratie alsnog: alsjeblieft (3x op zijn minst of vaker!) spreek dat verdrag uit als Teetip, niet als “tietip”. Bent u zo vervreemd van de Nederlandse taal dat u niet vindt dat dit raar klinkt? Zo ja, dan toch deze tip zonder tie.