Wereld subsidieert fossiele brandstoffen met 10 miljoen dollar per minuut

Elk jaar kosten subsidies aan olie-, gas- en steenkoolbedrijven wereldwijd 5300 miljard dollar, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat is meer dan de totale wereldwijde uitgaven aan gezondheidszorg.

Voor de berekening gaat het IMF niet alleen uit van de directe subsidies, maar ook van de kosten die de bedrijven veroorzaken, zoals luchtvervuiling en gevolgen van de klimaatverandering. “We definiëren de kosten van de energiesubsidies als het verschil tussen wat consumenten betalen en de ‘werkelijke kosten'”, stelt het IMF. “Tot deze werkelijke kosten wordt ook de schade gerekend die energieverbruik toebrengt aan mens en milieu.”

De groeilanden in Azië zijn goed voor de helft van het totaal, terwijl industrielanden ongeveer een kwart voor hun rekening nemen. In absolute cijfers zijn de subsidies het hoogst in China (2300 miljard dollar), de VS (699 miljard), Rusland (335 miljard), India (277 miljard) en Japan (157 miljard). Ook voor de Europese Unie valt de som erg hoog uit met 330 miljard dollar (292 miljard euro).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be