Welke markt willen we?

Econoom Jan Vandemoortele buigt zich over een fundamentele kwestie.

Uiteindelijk gaat het niet om de vraag of we voor of tegen het marktsysteem zijn, maar welk soort marktsysteem we willen.
(MO*)

Zijn verhaaltje is verder niet zo interessant. In ieder geval is de ideologie van de vrije markt in wezen een tirannie. Daarop bepaalt een klein aantal mensen – de beruchte 1 procent – de verdeling van de welvaart. Dat is evenwel al zo vaak verteld.

Toch is het waard om de marktkwestie steeds opnieuw onder de aandacht te brengen. Als een markt kan bestaan die onderworpen is aan het primaat van democratische politiek, die over de inkomensverdeling beslist, moeten we op zoek naar de randvoorwaarden waaronder dat mogelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Griekenland en de bemoeienis van de trojka met veranderingen.