Weer belofte van VVD en CDA niet nagekomen

In verkiezingstijd is het zo makkelijk praten en beloven en de meeste argeloze kiezers trappen er nog in ook! VVD en CDA beloofden meer werk, jaha, zouden ze eigenhandig voor zorgen door grote hervormingen! Een groei van 4 tot 6 % op de banenmarkt was toch minstens haalbaar. Het geschatte resultaat van het gesloten accoord? Een magere 1%! Ja u leest het goed, zo goed als niks. Geen hervormingen, nee kaasschaafgedoe met hier een daar een flintertje.