We helpen onze kleinkinderen de put in

Econoom (liberaal) Paul De Grauwe valt een neoliberale kutsmoes aan.

Er wordt vaak gezegd dat regeringen tegenwoordig niet meer schulden moeten aangaan omdat deze een last zullen zijn voor onze kleinkinderen. De waarheid is dat onze kleinkinderen ons zullen vragen waarom we niet in alternatieve energie en openbaar vervoer investeerden, en daarmee hun levens miserabel maakten, toen we in historisch gezien gunstige financiële omstandigheden verkeerden.
(Ivory Tower [vertaald uit het Engels]

Dit is de slotsom van zijn verhaal over ‘quantitative easing’, dat tekortschiet ten opzichte van overheidsinvesteringen.