We hebben nummer 24! Opnieuw coronavirus vastgesteld bij nertsenfokkerij

Opnieuw is het coronavirus vastgesteld bij een nertsenfokkerij in Brabant. Dat brengt het totale aantal bedrijven waar de ziekte is vastgesteld op 24. De ruim 4500 dieren worden afgemaakt.

Onze voorspelling: dit circus gaat door tot in 2024(!) een verbod op het fokken van nertsen ingaat. Uiteraard zijn nertsen niet extra gevoelig voor het virus, de besmettingen zijn ongetwijfeld opzettelijk veroorzaakt. De eigenaar kan nu nog een ruime vergoeding opstrijken, per 1 januari 2024 is het afgelopen. Geld om te stoppen krijgen de professionele dierenbeulen niet. Komt dat coronavirus even goed uit.

Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan. Om god-mag-weten-wat-voor-reden mogen pelsdierhouders echter tot bovengenoemde datum doorgaan met het afslachten van nertsen. Uiteraard begrijpen de nertsenboeren er niks van. In het AD mocht een nertsenfokker zich uitgebreid beklagen over het onrecht dat hem aangedaan wordt, met al die ethische overwegingen en zo: “Het verbod op de nertsenhouderij begrijp ik niet, want het besluit is genomen op ethische argumenten. Die zijn niet meetbaar. Het gaat niet om tastbare milieuvoorschriften of kwaliteitsnormen. De Tweede Kamer heeft geluisterd naar een kleine groep actievoerders. Vandaag zijn het de nertsenhouders, maar straks komen de varkensboeren aan de beurt. En de kippenbedrijven”.

Uitgelichte afbeelding: Door photo taken by: Nicolai Meyer – 4:22, January 20, 2006 – de:Wikipedia by de:User:Miskatonic, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=561988