Wat zijn die Hollandse waarden eigenlijk?

Volgens Bas Heijne in NRC Handelsblad vindt Donner, in navolging van de Europese leiders, dat de tijd is gekomen om vast te stellen dat het multiculturalisme een schadelijke dwaalleer is geweest. Wat ons rest zijn multiculturele puinhopen. Dat is niets nieuws, zegt Heijne:

Toen een parlementaire commissie onder leiding van de huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok in 2004 concludeerde dat de integratie van minderheden grotendeels geslaagd was, omdat steeds meer allochtonen steeds hoger werden opgeleid en sneller hun weg vonden in de maatschappij, was het land te klein. En die tasjesdieven dan? Haatimams? De integratie was niet grotendeels geslaagd, hij was „volledig mislukt”. Stef Blok haalde er destijds zijn schouders over op: „Ik kan niets anders constateren dan dat de integratie alleen maar toeneemt. Het opleidingsniveau van allochtonen stijgt al jaren, net als hun acceptatie van de democratie en de waarden die zij vertegenwoordigt.” Wel constateerde zijn commissie dat het beleid van de overheid geen invloed had op de integratie van migranten.

Multiculti, kopten de kranten, moet plaatsmaken voor ‘Hollandse waarden’. Maar:
Wie pleit er in Nederland voor ‘het model van een multiculturele samenleving’? Wat is dat eigenlijk? Wie beweert dat nieuwkomers zich vooral niet moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving? Wie roept dat vrouwenbesnijdenis gewoon een mooie culturele traditie is? Door „gezichtsbedekkende kleding” in de openbare ruimte te verbieden zullen de Nederlandse straten vast een heel ander aanzien krijgen. En Blok stelt nu dat de eindeloze hulpvaardigheid van de Nederlands overheid bij integratie geen zoden aan de dijk zet en ook te veel kost.

Dat is het probleem van dit kabinet: alles loopt door elkaar. De taal van de integratienota is een mengeling van hysterie en nuchterheid. Je hebt de afgetrapte geloofsartikelen van de loony right, die de moslimhaat viert in een verbale orgie, waarin wordt afgerekend met ‘relativisme’ en ‘multikul’. Nederland kan pas Nederland zijn wanneer de kwaadaardige ideologie van de islam definitief verslagen is – en de multiculti-verraders van het pluche zijn verjaagd.

Volgens Heijne moet het debat niet gaan over multikul vs Nederlandse waarden. Het debat moet gaan over wat die Nederlandse waarden eigenlijk zijn – in deze tijd, in deze samenleving.

3 gedachten over “Wat zijn die Hollandse waarden eigenlijk?”

 1. Wie beweert dat nieuwkomers zich vooral niet moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving?

  IK , zolang er geen wetten overtreden worden of overlast veroorzaakt word ..vooral niet met de spruitokraten gaaan meedoen ,,
  en wat beleeftheidsnormen betreft al helemaal niet de Nederlanders gaan nadoen .

 2. inderdaad, de omgangsvormen van Hollanders zijn vaak minder dan die van immigranten

  de buren verlinken voor 7,50 is ook geen gedrag dat navolging verdient

  zolang mensen respectvol met elkaar omgaan en zich aan de (niet bruine) regels houden is er niets aan de hand

  een kennisimmigrant die de taal niet spreek maar gewoon zijn broek kan ophouden is toch geen gevaar voor de samenleving?

  ik heb wel eens wat vragen van een inburgeringscursus gezien maar het gaat helemaal nergens over, Henk & Ingrid zouden miserabel falen

 3. Het gaat niet om de 4 “waarden” die in de nota op blz. 2 en blz. 6 worden genoemd, maar niet omschreven of gedefiniëerd. Iedereen is het er mee eens, dat je bij voorbeeld “solidair” moet zijn. Al die waarden staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en geen zinnig mens zal dergelijke waarden ontkennen.
  Het interessante is, hoe dergelijke waarden in Nederland worden toegepast. Met andere woorden: Wat zijn de “normen”? En, tsja, die normen lopen nogal uiteen. In de tijd verschuiven ze. Respect voor de vrouw hield nog maar 100 jaar geleden in, dat je een “te oud” meisje (21/22 jaar) uithuwelijkte aan een dubbel zo oude Indië-veteraan van het KNIL. Dat is mijn grootmoeder nog overkomen. Maar ze verschuiven ook, naarmate de wereld groter wordt dan het dorp of de stadswijk. Eerst was je solidair met je buurtgenoten. Nu houdt die solidariteit vaak op, als die buren een kleurtje hebben.
  Wilders en zijn PVV-ers proberen daarvan nieuwe normen te maken. Die bruine mensen hebben immers andere “culturele wortels” (pvv-program, blz. 7). Dus geldt jegens hen de waarde “solidariteit” niet.
  Het is dus volgens de nieuwe normen hartstikke solidair, om immigranten te discrimineren. Dan ben je immers solidair met je “eigen volk”.
  Kortom, het debat moet niet alleen maar gaan over de “Nederlandse Waarden”, whatever those may be, maar over de *interpretatie* die daaraan wordt gegeven via normen in de maatschappij en in de wet- en regel-geving.
  Een goed voorbeeld in de nota is het komende verbodsvoorstel op “gezichtsbedekkende kleding”. Dat wordt onderbouwd met de Nederlandse waarde “openheid”. Maar ja, loopt Donner in z’n blootje over het Binnenhof? – Nee toch? Bah! Dus we hebben hier een NORM, die zegt dat vieze oude mannen op damesfietsen hun broek aanhouden. Openheid wordt begrensd door de waarde “fatsoen” en/of “esthetica”. Dat beperkt en reguleert de “openheid”.
  Moeten politieke partijen in het parlement inzage geven in hun financiën? Vanuit de waarde “openheid”, zou je zeggen: “Ja. natuurlijk!” Maar een bepaalde éénmanspartij komt tot nu toe met het tegendeel weg. Kortom, gezichtssluiers zijn ook maar een norm en geen waarde. Wat niet wil zeggen, dat ik voor die sluiers ben. Ten overvloede.
  Het is jammer, dat een “bord voor de kop” niet zichtbaar is als gelaatsverhullend middel. Als dat wel zo was, zou de nieuwe “norm” aan een andere waarde dan “openheid” moeten worden gekoppeld.
  Want het gaat Wilders en Donner echt niet om de waarde “openheid”, maar alleen om spierballenrollen tegen mensen die nauwelijks verweer hebben.
  Debat over de waarden: graag! Maar uiteindelijk gaat het over de NORMEN.

Reacties zijn gesloten.