Wanneer stopt de politiek eens met ‘U vraagt, wij draaien’?

En gaat weer het voorbeeld geven over hoe we met elkaar om horen te gaan? Wanneer stoppen al die onterecht ontevreden mensen die alles hebben eens met klagen? We leven in een prachtig land, we hebben het hartstikke goed en maar klagen, over alles! De mensen die recht hebben van klagen worden keer op keer gepakt en stoppen op een gegeven moment met klagen omdat ze er geen tijd meer voor hebben, omdat ze moeten overleven. Blijven over de schreeuwers die het van nature in zich hebben om overal verongelijkt over te zijn.

Tegen deze mensen moet maar eens gezegd worden, nu is het genoeg geweest, ga je maar gedragen. Dat zullen we met zijn allen moeten zeggen, iedere keer weer, net als ouders die opvoeden. Consequent zijn en niet opgeven.