VVD Zeewolde: mensen alleen welkom als je ze kan uitzuigen, afpersen en een poot uit kan draaien

Ook de VVD Zeewolde is net als de rest van die extremistische terreurorganisatie ‘PVV met leden’ een stel hypocriete misbaksels.
In Zeewolde is een locatie waar arbeidsmigranten zijn ondergebracht, het wordt in de spreektaal ook wel “Polenhotel” genoemd.
Daar verblijven ongeveer 700 arbeidsmigranten onder omstandigheden die je op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen.
Zo zijn gebouwen bijvoorbeeld gemaakt van een soort bordkarton: geef een dreun tegen een muur en je slaat er met je vuist dwars doorheen.
Als er brand uitbreekt fikt de hele handel in no time af en er is slechts één toegangsweg dus je hoeft geen expert op het gebied van brandbestrijding te zijn om op zijn minst te kunnen vermoeden dat dat wel eens op een ongelukkig moment heel slecht kan aflopen.
Wordt vervolgd.

Kortgeleden heeft de gemeente een verzoek gekregen van het COA om vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Nederland onder te brengen.
B & W van Zeewolde hebben dat verzoek gehonoreerd en hebben het plan opgevat om die mensen op de locatie waar nu arbeidsmigranten verblijven onder te brengen en er nog een aantal onderkomens met dat doel erbij te bouwen.
De arbeidsmigranten zouden dan elders ondergebracht worden. Of die laatsten er nog wat over te zeggen krijgen, valt nog te bezien.

De VVD Zeewolde is echter al op tilt geslagen.
‘VVD wijst komst asielzoekers naar Zeewolde resoluut af’ zo klnkt het ronkend op de site van de plaatselijke afdeling van de ‘PVV met leden.’
Waar dit soort lui het patent volgens mij op hebben is op het zoveel mogelijk hypocrisie verstouwen in een paar alinea’s.

“De VVD begrijpt de noodzaak om opvang te bieden aan asielzoekers.”

Bron

Dat blijkt niet erg als je de gang van zaken zag toen Bruin II de mensenrechten afschafte voor vluchtelingen in dit land, het beruchte Bed Bad Brood-koehandeltje.
Afgezien daarvan: uit het hele stuk van de plaatselijke afdeling van de ‘PVV met leden’ blijkt ook niet dat men ook maar enige moeite heeft gedaan om na te denken over hoe en waar die vluchtelingen waar het hier over gaat dan wel ondergebracht zouden moeten of kunnen worden.
Dus die opmerking is al dubieus. Men wijst ‘resoluut af’ en daarmee is het verhaal klaar wat de ‘begripvolle’ ‘PVV met leden’ betreft.

Dan heet het:

“De VVD maakt zich grote zorgen om de openbare orde en veiligheid wanneer het voorgenomen asielzoekerscentrum realiteit wordt.
In Zeewolde zijn op dit moment honderden arbeidsmigranten aanwezig, die een concrete bijdrage leveren aan de economische activiteit in Zeewolde.”

Bron

Eerst even – heel huichelachtig – in bedekte termen en in navolging van opperhufter Halbe Zijlstra suggereren dat die mensen om wie het gaat allemaal Holleeders zijn.
Uiteraard is de ware reden voor dat ‘resoluut’ afwijzen dat aan die arme sloebers die huis en haard moesten ontvluchten voor oorlogen – veelal met steun van de VVD gecreëerd – niet valt te verdienen.
Vluchtelingen zijn ‘gelukzoekers’ die allemaal ‘aangezogen’ worden door dat ‘bed, bad en brood’ van het duo Rutte/Asscher en de VVD ziet die mensen het liefst verzuipen in de Middellandse Zee.
Polen kun je tenminste nog een poot uitdraaien en zich uit de naad laten werken voor – na aftrek van allerlei vage kosten – veelal hooguit een Euro of 2 per uur.
Maar goed, de uitzendbureaus en plaatselijke werkgevers worden er flink wijzer van en dat is wat telt volgens de VVD en dus ook haar afdeling Zeewolde voor wie alles ondergeschikt is aan winstmaximalisatie ten koste van mensen, hun gezondheid en geluk.
Ook moet de VVD vooral niet de indruk trachten te wekken waardering te hebben voor het keiharde werken van arbeidsmigranten uit Oost-Europa.
Ik kan me nog een goor bruin plannetje herinneren van Malik Azmani (inderdaad: die van laatst bij de EO *kots*) dat behelsde dat arbeidsmigranten die werkloos worden in plaats van zoals normaal is aanspraak te kunnen maken op ww maar op moeten krassen onder het motto ‘Werkloos zijn doe je maar in je eigen land. Zeker nu.’

De stroom diarree van de plaatselijke ‘PVV met leden’ afdeling gaat verder:

“In tegenstelling tot de arbeidsmigranten hebben asielzoekers geen dagbesteding en zijn deze voor faciliteiten aangewezen op ons Zeewolde”

Bron

Het staat er echt: ‘ons Zeewolde.’ Wel plaatselijke VVD’ers: fuck you all, dit dorp is niet van jullie.
Dat die mensen geen dagbesteding hebben komt omdat met enthousiaste steun van de VVD er voor gezorgd is dat die mensen in afwachting van hun definitieve status – ‘ontruimbaar’ en ‘verwijderbaar’ of niet in het jargon van toenmalig VVD staatssecretaris Teeven onder wiens regime doden zijn gevallen – helemaal niets mogen: niet werken en geen opleiding volgen.
Verder zijn er op de voorgenomen locatie helemaal geen faciliteiten, zelfs niet eens bij wijze van spreken een voetbalveldje.
Kennelijk is de VVD Zeewolde niet van zins die mensen het noodgedwongen verblijf ook maar enigszins te veraangenamen. Logisch natuurlijk want geld dat besteed wordt aan vluchtelingen waar niet aan te verdienen valt kan niet besteed worden aan riante bonussen voor VVD-bankenmeneer Gerrit Zalm en zijn vriendjes of een peperdure straaljager die niet vliegt.
Evenmin kun je dat geld dan besteden om schepen met vluchtelingen in de Middellandse Zee te bombarderen. Pardon: ‘de mensensmokkelaars te stoppen.’

En dus komt de volgende aanname:

“Op zoek naar afleiding zullen grote groepen mensen via het Trekkersveld (plaatselijk bedrijventerrein – red.) te voet naar het centrum trekken. Daarbij maakt de VVD zich zorgen voer een mogelijk conflict tussen twee verschillende groepen mensen (Oost-Europese arbeidsmigranten en asielzoekers) met verschillende culturen en verschillende achtergronden.”

Ten eerste is het nogal aanmatigend te veronderstellen dat die mensen om wie het gaat net zo onbeschaafd zijn als de VVD’ers die onderhavig stuk bij elkaar hebben gescheten.
Bovendien: als je vluchtelingen elke mogelijkheid van beleidswege onthoudt om op een nuttige en aangename manier de tijd door te komen, loop je de kans dat er misschien enkele zijn die een keer – in de vaak ondraaglijke spanning als ze toch al zitten omtrent hun toekomst – door het lint gaan. Dat is dan niet de schuld van die mensen maar van de varkens die hen in die soms uitzichtloze situatie – zwaar getraumatiseerd als die mensen vaak ook nog zijn – willens en wetens hebben gebracht.
Als laatste: moet ik als het gaat om ‘verschillende culturen en verschillende achtergronden’ even memoreren wie er pleitten voor concentratiekampen en getto’s voor islamitische medeburgers, geketende voettochten naar Auschwitz en begrip voor een massamoordenaar die tachtig kinderen doodschoot?
Dat waren boze, blanke partijgenoten van de VVD’ers uit Zeewolde en ik heb die laatsten niet horen protesteren tegen dergelijke mensen verachtende opvattingen in hun partij.
VVD’ers moeten daarom ook in Zeewolde hun bek houden over ‘verschillende culturen en verschillende achtergronden’ want dat gaat stinken als het afkomstig is van lieden die landelijk het liefst met wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars met hun volstrekt normale standpunten samenwerken.

De laatste gotspe dan ten slotte:

“Daarnaast is de VVD van mening dat het voorzieningeniveau in Zeewolde door het asielzoekerscentrum onder druk komt te staan. Asielzoekers maken eveneens gebruik van huisartsen, tandartsen en andere zorgvoorzieningen. De gemeente heeft momenteel haar handen vol aan de recente decentralisatie van zorgtaken. Een verdere verzwaring van dit domein is wat de VVD betreft onwenselijk.”

Bron

Dus: je helpt als ‘PVV met leden’ eerst de gezondheidszorg naar de verdommenis en vervolgens ga je klagen dat vluchtelingen een te ’te grote belasting’ zullen zijn voor wat er van die gezondheidszorg nog over is.
Babette olde Hanhof van de NOS die vluchtelingen opvoert als oorzaak van het tekort aan betaalbare huurwoningen kon deze verachtelijke nonsens geschreven hebben.

Met dit soort hypocriete drek is niet alleen Zeewolde vergiftigd maar vrijwel het hele land als ware het een patiënt met een enge en – als er niet resoluut iets aan gedaan wordt – uiteindelijk terminale ziekte.

Bij de jongste verkiezingen voor de Provinciale Staten stemden 1944 inwoners van Zeewolde op de ‘PVV met leden’ en 923 op de partij van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars PVV.
Daarom heb ik een goed alternatief: zet die 2867 xenofobe hypocrietelingen uit dat dorp dat niet van hen is op een schip en laat ze maar flink lang in de Middellandse Zee of bij Thailand (dat laatste nog liever) ronddobberen: dobbertokkies zogezegd die dan mooi een poos kunnen ervaren wat hun empathieloze en egoïstische houding voor consequenties heeft voor een ander.
Dan kun je de 1500 vluchtelingen en 700 tot 900 arbeidsmigranten om wie het gaat op een waardige manier onderbrengen in ‘ons dorp met zijn faciliteiten.’

3 gedachten over “VVD Zeewolde: mensen alleen welkom als je ze kan uitzuigen, afpersen en een poot uit kan draaien”

  1. Pingback: Framen vluchtelingen leidt tot roep mensen te verbranden | Krapuul

  2. Pingback: Han ten Broeke (‘PVV met leden’): ‘eigen businessmodel eerst’ | Krapuul

  3. Pingback: Zeewolde: vluchtelingen welkom | Krapuul

Reacties zijn gesloten.