Vrijheid van meningsuiting vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid

Een verbod op de vrijheid van meningsuiting is nodig omdat die een gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid. De cartoons van Charlie Hebdo hadden allang verboden moeten worden. De miljoenen mensen die in januari de straat zijn opgegaan om te pleiten voor vrijheid vergisten zich deerlijk. De spotprenten lokten geweld uit van fundamentalistische moslims en vormden dus een gevaar voor hun makers. Die moeten allereerst tegen zichzelf worden beschermd. Voorts kost de opsporing en belegering van de daders handenvol geld en mogelijk extra slachtoffers.

Deze redenering geldt evenzeer voor een islamitisch ‘gala’, dat in maart in Rijswijk is gepland. Het ‘gala’ kan aanleiding tot rechts-extremistisch geweld geven. Het mag derhalve geen doorgang vinden en de sprekers moet toegang tot het land sowieso worden geweigerd. Want denkbeelden kunnen aan de grens worden tegengehouden. Daarom besliste de Labour-regering in Groot-Brittannië vijf jaar geleden dat Geert Wilders het land niet in mocht.

Bovenstaande is dus de allergrootste quatsch voor ieder democratisch denkend persoon.