Vrijdag 13 maart 2015, 17 uur, demonstratie staf en studenten vanaf Maagdenhuis

Vrijdag 13 maart gaan wij vanaf het Maagdenhuis, Spui 21 Amsterdam, om 17 uur de straat op om voor onze rechten op te komen. Jarenlang heeft het CvB eisen van docenten en studenten kunnen negeren. Die tijd is voorbij.

Bestaande vormen van ‘mede’zeggenschap zijn de afgelopen jaren compleet uitgehold. Toen onder druk van acties de fusie tussen de betafaculteiten van de UvA en de VU werd tegengehouden in de raad, ging het CvB er in het geheim gewoon mee door.

De universiteit wordt bestuurd als een bedrijf. Schaalvergroting gaat gepaard met centralising van de macht bij een handvol managers. De academische gemeenschap zelf wordt steeds meer verdeelt tussen winnaars (onderzoekers) en verliezers (docenten).

Studenten en docenten weten het beste hoe de universiteit werkt. Dit is waarom we besluitvorming zoveel mogelijk willen decentraliseren en een gekozen CvB eisen.

Het huidige bestuur is geen reflectie van de academische gemeenschap. Zo ontvangt Louise Gunning twee ton per jaar van de UvA, is ze tegelijkertijd Commissaris van de Schiphol Group en heeft hiernaast nog 19 nevenfuncties. De universiteit is geen bedrijf!

Nu wijst het CvB naar Den Haag, en Jet Bussemaker op haar beurt naar Louise Gunning. Een democratisch gekozen bestuur zal niet aan de leiband van Den Haag lopen, maar samen met docenten en studenten opkomen voor de belangen van de wetenschap.

De demonstratie vindt plaats een dag na het ultimatum dat voor deze donderdag is uitgeroepen door het actiecomité van de FNV aan de UvA. Vakbondsleden roepen hierin oa. op om concrete stappen te zetten richten de democratisering van de UvA en een vermindering van de werkdruk.

Gunning moet gaan!

Een einde aan onzekere arbeidsomstandigheden!

We willen een gekozen CvB!

Weg met het rendementsdenken!

Demonstratie georganiseerd door De Nieuwe Universiteit en Rethink UvA