VN: Teloorgang soorten bedreigt de voedselzekerheid

Het snelle verlies aan biodiversiteit wereldwijd vormt een ernstige bedreiging voor onze voedselvoorziening, levensstijl en gezondheid. Dat is de alarmerende boodschap van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

In een nieuw rapport richt de FAO zich specifiek op “biodiversiteit voor de voedselproductie en landbouw”: alle dier- en plantensoorten die cruciaal zijn voor onze voedselproductie of de productie van diervoeder, brandstof en vezels.

Dat systeem is bijzonder complex en bevat ook de “geassocieerde biodiversiteit”: planten, dieren en micro-organismen, van insecten, vleermuizen, koralen en mangroven tot schimmels en bacteriën die de grond vruchtbaar houden, planten bevruchten, water zuiveren en bomen gezond houden.

– Lees verder bij de bron, De Wereld Morgen