Video: Donald Trump laat baby (!) uit bijeenkomst zetten


Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Ashburn, Virginia, hoort Donald Trump een een baby huilen. Trump, die als elke politicus weet dat er met baby’s te scoren valt, reageert in eerste instantie vriendelijk:

“Don’t worry about that baby. I love babies. Don’t worry about it. I love babies. I hear that baby crying, I like it. What a baby. What a beautiful baby. Don’t worry, don’t worry. The mom’s running around like—don’t worry about it, you know. It’s young and beautiful and healthy and that’s what we want.”

Nou hebben baby’s natuurlijk de akelige gewoonte niet op commando te stoppen met huilen, waarop Donald’s toonzetting dramatisch verandert:

Actually, I was only kidding, you can get the baby out of here. I think she really believed me that I love having a baby crying while I’m speaking