VarkensvleesMonitor augustus 2016: Aandeel fout vlees in schappen stijgt weer

varkens in noodHet ging een tijdje gestaag de goede kant op, maar aan die positieve beweging is de laatste twee maanden een abrupt einde gekomen. Alle mooie beloftes van supermarkten ten spijt ligt er op dit moment vrijwel evenveel fout varkensvlees in de schappen als begin dit jaar.

Een paar voorbeelden. In november 2011 bezwoer Dirk, bij monde van versmanager Marcel Huizing, dat al het varkensvlees binnen afzienbare tijd het Beter Leven Keurmerk zou dragen. “Daar werken we hard aan. Een termijn kan ik niet noemen, maar dat het niet lang meer zal duren, durf ik al wel te beloven.” Helaas is het aandeel Beter Leven Keurmerk bij Dirk tussen jullie en augustus met 7% gezakt tot slechts 41% van het totale aanbod. Jumbo zegde oktober 2014 toe om eind 2015 te komen tot (bijna) 100% Beter Leven Keurmerk, helemaal over te zijn, maar komt nu niet verder dan de helft. Aldi beloofde begin dit jaar om voor het einde van 2016 geheel over te zijn. Aldi krijgt het nog druk: daar hebben ze nog 4 maanden om 83% aan gangbaar vlees te vervangen door het BLK.

Conclusie: supermarkten dreigen ook in 2016 hun beloften weer niet na te komen. Als het aan de supermarkten ligt duurt de omslag naar het Beter Leven Keurmerk tot Sint Juttemis. De varkens in nood kunnen daar niet op wachten, vandaar dat wij enige tijd geleden een rechtszaak zijn begonnen tegen Dirk, om daar zo spoedig mogelijk het Beter Leven Keurmerk ingevoerd te krijgen.

De voornaamste conclusies over augustus 2016 staan in ons maandelijks rapport.

Het Beter Leven Keurmerk
Het Beter Leven keurmerk geeft een indicatie voor het dierenwelzijn van de dieren. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de varkens. De kostprijs ten opzichte van gangbaar is circa 10 cent per kilo hoger.