Varkens in nood klagen supermarkt Dirk aan

varkens in nood 2Supermarkt Dirk heeft namens alle varkens in nood een dagvaarding ontvangen. Daarin wordt geëist dat de keten stopt met de verkoop van onrechtmatige geproduceerd varkensvlees en overstapt op vlees dat tenminste één ster van het Beter Leven Keurmerk heeft.

Dieren als rechtssubject

In de VS en Argentinië woedt op dit moment een heftige juridische strijd over de kwestie of dieren, en dan alleen nog apen, olifanten en walvissen, als rechtssubject moeten worden erkend. Nederland is in dit opzicht verder; hier hebben dieren via een ‘tussenpersoon’ toegang tot de rechter. Door artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek kunnen stichtingen namelijk de belangen van dieren behartigen. Die belangen worden verder erkend in de artikelen 3:2a van het Burgerlijk Wetboek en 1.3 van de Wet Dieren.

Aanklacht
Dieren zijn in Nederland juridisch gesproken dus meer dan zaken; ze hebben op het gebied van welzijn rechten die gerespecteerd dienen te worden. Stichtingen Varkens in Nood en Dier&Recht vragen de rechter nu de wet  toe te passen. Het produceren van varkensvlees gaat namelijk gepaard met 120 misstanden en veel overtredingen. Supermarkten zijn hier medeverantwoordelijk voor; ze zijn de machtigste schakel in de vleesketen en bepalen voor een belangrijk deel het welzijnsniveau in de stallen. Vanwege die verantwoordelijkheid hebben supermarkten enige jaren geleden besloten over te stappen op vlees dat het Beter Leven Keurmerk draagt.

Dirk is halsstarrig
Dirk van den Broek was in 2011 de eerste die beloofde dat het ál zijn vlees zonder keurmerk op termijn in de ban zou doen. Anno 2016 ligt er in de schappen van Dirk echter nog volop varkensvlees dat op onrechtmatige manier is geproduceerd; in vijf jaar tijd werd slechts 45% van het goedkope vlees vervangen door vlees met het Beter Leven Keurmerk. Ter vergelijking: Lidl beloofde in 2013 om over te schakelen en verkoopt inmiddels 66% varkensvlees met een keurmerk.