Uw pensioen, hun honger

Eigenlijk ook onbegrijpelijk: wij worden voortdurend om de oren geslagen met onheilsberichten dat pensioenen echt niet meer op te brengen zijn “door de vergrijzing”.
En dan vernemen wij dat Nederlandse pensioenfondsen (ABP, PGGM) vooroplopen in speculatief beleggen in grond waarvan het eigendom op zijn zachtstgezegd omstreden is, en waarvan het gebruik al helemaal aanvechtbaar zal zijn: grootschalige landbouw of veeteelt voor export in plaats van voor plaatselijk gebruik, of ook: zij honger, “wij” de bief (of de boontjes).
Hier verder lezen (Engels).
En de wapenindustrie blijft ook een favoriete belegging voor de oude dag van degenen die deze mogen halen.