TTIP maakt korte metten met voedselveiligheid en dierenwelzijn

10 redenen waarom TTIP een bedreiging is voor eerlijke voeding en voedingsproductie.

De VS en EU zijn bezig met onderhandelingen over een Transatlantisch Handels- en Investerings Partnerschap. In het kort gaat het over het instellen van een zone, waarbij zoveel mogelijk handelsbeperkingen worden opgeheven. Het akkoord is gericht op “harmoniseren” van normen en voorschriften in beide regio’s . In de praktijk zal dit vooral neerkomen op afschaffen van Europese regelgeving gericht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid.
Lobbyisten van o.a. de vlees-, zuivel- en graanindustrie, aan beide zijden van de oceaan, oefenen druk uit om beschermende maatregelen tegen te houden en terug te draaien.

Hieronder tien onderwerpen waarop de pijlen van de lobbyisten zich richten.

1. Behandeling van vlees met chemicaliën.
De Amerikaanse vleesindustrie wil dat de EU begint met ontsmetten van vlees door behandeling met bacterieremmende chemicaliën. Het gaat o.a. om behandeling van kippenvlees met hyper-gechloreerd water en het wassen van varkensvlees met melkzuur. Dit zijn gangbare praktijken in de VS. Met het wassen van rundvlees met melkzuur, ter bevordering van de houdbaarheid, is in februari 2013 in de EU reeds ingestemd.
Volgens Marieke Schaake (D66):
“Er zijn echter, om vertrouwen te kweken, al twee verboden opgeheven (levende varkens en rundvlees gewassen met melkzuur).”

2. Toelaatbaarheid van antibiotica als groeibevorderaar.
Overmatig gebruik van antibiotica leidt tot resistentie van ziekteverwekkende bacteriën. Het is dus zaak om het gebruik van antibiotica zoveel mogelijk terug te dringen en alleen te gebruiken voor het bestrijden van ziekten en zeker niet in te zetten als groeibevorderend middel bij dieren.
Volgens Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg):
“Binnen de Europese Unie overlijden jaarlijks zo’n 25.000 mensen door antibioticaresistente bacteriën, wat de gezondheidszorg zo’n 1,5 miljard euro kost.”

3 Opheffen van het Europees verbod op ractopamine
Dit mislukte astmamedicijn dient als een groeibevorderend hormoon bij dieren. Het is een steroïde dat bij varkens stress oplevert en de dood kan veroorzaken. Mensen die vlees eten van varkens die dit groeihormoon hebben toegediend gekregen lopen ook risico. Er bestaat kans op verminderde vruchtbaarheid en afwijkingen bij baby’s.
Ractopamine is verboden in 160 landen. Het gebruik van ractopamine is de reden waarom China en Rusland een importverbod voor Amerikaans vlees hebben ingesteld. De Amerikaanse vleesindustrie beweert dat dit verbod “niet wetenschappelijk verantwoord is en niet in overeenstemming met de internationale normen” en lobbyt bij de VS regering om de EU onder druk te zetten het verbod op het gebruik van ractopamine op te heffen.

4. Verwijderen van beperkingen ten aanzien van gmo zaad.
De Amerikaanse zaad- en graanbrancheorganisaties willen een snellere goedkeuring van gmo-eigenschappen in granen die gebruikt worden voor diervoedsel. Onder de huidige EU regels is het tempo veel te traag naar hun zin.

5. Opheffen van verbod op dierlijke bijproducten in diervoeders.
Dierlijke bijproducten (soms ook aangeduid als dierlijk afval) in diervoeders hebben geleid tot grote uitbraken van dierziekten zoals varkenspest, mond- en klauwzeer en de gekke-koeienziekte.
Dit heeft in Europa geleid tot een verbod. De American Feed Industry Association bepleit een opheffing van deze EU-verordening uit 2002. Zij betogen dat door deze regel hun export in de afgelopen 10 jaar met 62% is gedaald.

6. Geen beperkingen op vlees en zuivel uit nakomelingen van gekloonde dieren.
De Europese Commissie heeft onlangs een richtlijn voorgesteld met een voorlopig verbod op kloondieren voor landbouwdoeleinden en een apart voorstel voor een verbod tot het op de markt brengen van levensmiddelen afkomstig van kloondieren.
Producenten echter stellen dat dergelijke verboden niet uitvoerbaar zijn omdat een volgsysteem voor gekloonde dieren ontbreekt en dat een verbod of beperking daarom niet overwogen hoeft te worden.

7. Verzwakken van bepalingen voor dierenwelzijn in het algemeen.
De pijlen zijn onder andere gericht op:
Regels omtrent het voorkomen van mastitis (pijnlijke infectie aan de uiers) bij melkkoeien;
De varkensstallenregeling die in 2013 in de EU van kracht geworden is.

8. Afschaffing van alle Europese handelsrechten inclusief douanerechten.
Bijvoorbeeld: Yum! Restaurants International (eigenaar van fastfoodketens zoals Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut) wil afschaffing van alle douanerechten op bevroren kippendelen.

9. Afschaffen van het voorzorgbeginsel:
van ‘better safe than sorry’ naar ‘better sorry than safe’
Binnen de EU zorgt het voorzorgprincipe (better safe than sorry) dat wanneer er gegronde verdenkingen zijn dat een product schadelijk kan zijn, het product verboden wordt. In Amerika geldt het tegenovergestelde: zolang de schadelijkheid niet bewezen is mag het verkocht worden (better sorry than safe).

10. Vaststellen van regels voor voedselveiligheid direct binnen het TTIP
Bij het Amerikaans Congres is een grote lobby gaande om de normen voor voedselveiligheid “volledig uitvoerbaar” in TTIP te maken. Dit zou kunnen beteken dat de VS de EU direct kan aanklagen als Europa regels voor voedselveiligheid wil invoeren. Er wordt dan zelfs voorbij gegaan aan de toch al zeer beperkte bescherming die het WTO biedt.

Bron (onder andere).

3 gedachten over “TTIP maakt korte metten met voedselveiligheid en dierenwelzijn”

  1. Pingback: Op zoek naar een nieuwe partij voor 18 maart | Krapuul

  2. Pingback: Horrorsoap TTIP wordt steeds meer 1984 | Krapuul

  3. Pingback: We zijn de regie kwijt | Krapuul

Reacties zijn gesloten.