Treurige inteelt door eigen volk eerst

Zielig en verderfelijk, een combinatie van de twee gevoelens laat nieuws over inteelt in een Nederlands dorp achter. Dit naar aanleiding van een bericht van collega Ralph, die schreef over nazistische inteelt.

Maar het is niet de enige erfelijke ziekte die relatief vaak voorkomt in Volendam, waar iedereen maar van een paar families afstamt. Ook de stofwisselingsziekte RCDP1, de broze bottenziekte Osteogenesis Imperfecta en een ziekte waarbij het kind niet beweegt, foetale akinesie, zijn oververtegenwoordigd. Een derde van alle Volendammers is drager van een of meerdere van deze ernstige aandoeningen.
(Welingelichtekringen)

Uitermate betreurenswaardig is wat Volendammers kan overkomen. Maar aan de andere kant kun je weten dat het gezond is je open te stellen voor de wereld. Ook geestelijk. Met openheid stemt de helft van de dorpsbewoners niet op de PVV.