Tota Frisia? Slag bij Warns? Nee: slag bij Stavoren!

Benieuwd naar het ware verhaal achter de zogenaamde “Slag bij Warns” (1345) en hoopvol over meer nieuws over de dood van zelfmoordterrorist Bonifatius en zijn moordzuchtige handlangers in 754 nabij Dokkum, toog ik naar Leeuwarden, Warns en Stavoren, dat ook wel Staveren en Starum wordt genoemd. Deel 1 van een driedelige serie.

De met veel bombarie in de pers gepresenteerde tentoonstelling “Vrijheid, vetes, vagevuur” in het Fries Museum viel me bitter tegen. Het was in ieder geval niet “Tota Frisia tijdens de volle en late middeleeuwen”, maar eerder een oppervlakkige tentoonstelling, waar met veel te weinig voorwerpen in veel te grote tentoonstellingsruimtes een nogal incompleet beeld werd gegeven van wat er zich allemaal in zo’n achthonderd jaar tijd in “Tota Frisia” heeft afgespeeld.

  • Lees verder hier, vervolgens hier en tenslotte hier
  • Uitgelichte afbeelding: Door Bouwe Brouwer – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=999415