Toenemend aantal inwoners Jeruzalem vraagt Israelisch staatsburgerschap aan

Een blik op Israels ”ongedeelde hoofdstad”: links de tot Jeruzalem behorende nederzetting Pisgat Zeev, rechts het achter de ”veiligheidsmuur” weggewerkte, maar niettemin ook bij Jeruzalem behorende vluchtelingenkamp Shu’afat. Het persbureau Reuters kwam dinsdag met een soort feature over het feit dat het aantal Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem dat het Israelische staatsburgerschap aanvraagt, de laatste tijd wat aan het stijgen is. Israel veroverde Oost-Jeruzalem in 1967 en annexeerde dit stadsdeel vervolgens (in strijd met het internationaal recht). De Palestijnse inwoners (zo’n 300.000 mensen, ongeveer een derde van het totaal) werden daarmee ingezetenen van een Israelische stad, maar geen staatsburger van Israel. Zij kregen een aparte status als ‘permanent ingezetene’ van Jeruzalem met een speciale, blauwe identiteitskaart. Wel konden ze, als ze dat wilden, het Israelische staatsburgershap aanvragen, een redelijk tijdrovende zaak. De overgrote meerderheid heeft dat echter altijd geweigerd, omdat dat werd gezien als zwichten voor de Israelische bezetting, als een daad van collaboratie, Niettemin, zo bericht Reuters, is het aantal dat wèl voor het naturalisatieproces opteert de laatste tien jaar toegenomen. Israelische ambtenaren staan niet te trappelen om cijfers te geven volgens Reuters, maar het ”Jerusalem Institute for Israel Studies” zegt dat het aantal de afgelopen tien jaar (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist