Thierry Baudet in Sicilië

Baudet toog vorige week met een breed gezelschap naar Sicilië om daar het vluchtelingenprobleem met eigen ogen te gaan bekijken.
Bij Joop.nl schrijft hij over zijn bevindingen en concludeert dat er sprake is van een volksverhuizing naar Europa.
Het is toch jammer dat Baudet de feiten weer niet op een rijtje heeft, is de conclusie die ik (weer) moet trekken.

Het totaal aantal asielzoekers dat in 2014 asiel heeft aangevraagd binnen de EU – laten we Europa maar iets preciezer formuleren – bedroeg 562.000 en niet 626.000. Het hogere getal – dat Baudet gebruikt- is het totaal aantal ingevulde aanvraagformulieren. Eén asielzoeker kan meerdere aanvragen indienen, maar dat maakt niet dat hij of zij zichzelf verdubbelt of verdrievoudigt.
Ook Nederland zelf doet dat meestal. Vorig jaar 30.000 formulieren tegenover 27.000 mensen. 2013: 17.000 formulieren en 13.500 mensen. Ik heb daar o.a. dit artikel over geschreven.

(lees verder bij de bron)