Terug naar de 19e eeuw met de VVD

Volgens VVD-Kamerlid Anne Mulder dienen CAO’s “niet het algemeen belang, maar vooral die van vakbondsleden. Bedrijven zouden grote risico’s lopen door cao-brede loonstijgingen en ziekte of arbeidsongeschiktheid van personeel.”

CNV-vakbondsleider Maurice Limmen zegt hoe volgens hem partijen als de VVD redeneren:

“Er is maar één weg: dat we met zijn allen teruggaan naar het putje, naar de tijd van de negentiende-eeuwse dagloners. Dan is ons vestigingsklimaat fantastisch en winnen we misschien de concurrentiestrijd met Bangladesh.” (NRC)