Telers en omwonenden hebben regie overheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen nodig

“Gewasbeschermingsmiddelen” zijn pesticiden, ook wel landbouwgif geheten, mocht u het niet meteen doorhebben:

De discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw ‘waait niet zomaar over’ en omwonenden en telers lossen het probleem niet samen op. De overheid moet daarom nu de regie nemen. Dat staat in een rapport, dat in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies Drenthe en Overijssel is gemaakt.

In opdracht van het ministerie van LNV en de provincies Drenthe en Overijssel, hebben Martha Buitenkamp en Marga Kool de afgelopen maanden de gewasbeschermingsmiddelenproblematiek onderzocht. De twee voerden hiervoor verkennende gesprekken met telers, georganiseerde en niet-georganiseerde omwonenden van bollenvelden, vertegenwoordigers van landbouworganisaties en andere (milieu)organisaties. Aan de hand van die gesprekken is nu het rapport ‘Uitgesproken’ gepresenteerd.

Lees verder bij de bron, Dagblad van het Noorden