Telegraafkind sponsort illegaal politiegeweld

Een agent die volgens de rechter overtuigend bewezen zijn vuurwapen in strijd met de voorschriften heeft gebruikt tegen een verdachte van inbraak, moet aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen.

Je kon erop wachten, maar in dit land waar het plebs dagelijks joelt om gaskamers en het aan bomen opknopen van mensen die niet mogen behoren tot de ‘Volksgemeinschaft der boze blanke burgers wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken’, waar dit soort tuig van de richel ook een platform krijgt op de televisie en televisie-dominees als Andries Knevel zelfs oproepen tot ‘Schutzhaft’ voor mensen die niet mee willen doen aan een racistisch feestje rond 5 december, was het een kwestie van tijd eer een haatblog zou ophitsen tot geweld na een gerechtelijke uitspraak.

Het is overigens al langer populair in Nederland om naast luidkeels roepen om gaskamers voor Unerwünschte, ook te joelen om het naar de verdommenis helpen van de rechtsstaat. Zo betaalde Bernhard in 2003 een boete van een AH-medewerker die een zelfbeheersingsprobleem aan de dag legde en daarvoor door de rechter bestraft werd en meer recent was het vuilnisbakkengraaier Jan Dijkgraaf die een rechter wel even onvruchtbaar zou beuken na een vonnis dat hem niet beviel.

Nu dan de bedelactie van het onrendabele Telegraaf haatblog GeenStijl.

2015-07-15  Crowdfunding GS gewelddadige politie

Een triggerhappy politieagent met een zelfbeheersingsprobleem kan nu zijn wapen trekken in de wetenschap, dat als ie door een rechter veroordeeld wordt wegens het onrechtmatig gebruik ervan, er een legioen bruin vuil klaar staat om de te betalen schadevergoeding bij elkaar te krijgen middels een inzamelingsactie. Niet alleen dat: van de woordvoerders van dat geteisem mag ie bij voldoende ingezameld geld nog een keer schieten. Met andere woorden: ieder mens is vogelvrij en daarmee is Nederland wederom verzonken in de Middeleeuwen.

De gewapende tak van de PVV is laaiend enthousiast over deze tot geweld aanzettende actie van de in ideologisch opzicht en qua mentaliteit te beschouwen ‘bruine Waffenbrüder.’ Zo meldt de afdeling van de fascistische enclave Rotterdam (waar men van mening is dat mensen ’te humaan’ behandeld worden):

2015-05-15 Rotterdam

Terwijl de Algemene Politie Vereniging vindt:

2015-06-15 ANPV

Ook politieagente Karin de Groen likt haar vingers af bij de opruiende praktijken van het haatblog waar verdrinkende vluchtelingen worden uitgescholden en waar men verder van mening is dat elementaire mensenrechten als het recht op privacy niet mogen gelden voor islamitische medemensen:

2015-07-15 politiegante de Groen prima actie

Op de site van de gewapende tak van de PVV staat te lezen:

Als steunbetuiging aan de politieagent startte de website Geen Stijl een actie om geld voor hem in te zamelen, zodat hij de opgelegde schadevergoeding niet uit eigen zak zou hoeven te betalen. Dit laatste is echter niet aan de orde omdat het door zijn werkgever wordt betaald. De politie en de betreffende politieman, die niet in de publiciteit wenst te komen, zijn positief verrast door deze publieke steun.

Bron

Positief verrast door een site waar gepleit wordt voor het uitroeien van grote groepen mensen en waar verder SS’ers verheerlijkt worden

Volgens dezelfde bron is het verder niet de veroordeelde dader die de door de rechter opgelegde schadevergoeding zal betalen, maar zal de werkgever – de politie dus – dat doen. Met andere woorden: u en ik als belastingbetaler draaien voor de daad van een veroordeelde verdachte op, die dus het effect van zijn straf (en in een rechtsstaat dient een straf om iemand te laten voelen dat zijn daden consequenties hebben en om recht te doen aan benadeelde en maatschappij) niet zal merken. Die agent weet nu dat voor hem het schieten op mensen eigenlijk geen gevolgen heeft. Dat vind ik schokkend.

Als mens bent u vogelvrij. Hebt u de pech door een triggerhappy idioot in uniform te worden beschoten en moet de dader u schadevergoeding betalen, dan is het de maatschappij die ervoor opdraait en anders zijn het de hedendaagse bruinhemden die het geld bij elkaar schooien. Niet om u te helpen, want met recht doen aan u als slachtoffer heeft het allemaal niks uit te staan. Het is slechts om de dader uit de wind te houden en een hecht bondgenootschap te kweken tussen het bruine riool van dit totally fucked up land en de gewapende tak van een uiterst weerzinwekkende club waar we nog heel, heel veel verdriet van gaan krijgen als hier niet rigoureus wordt ingegrepen.

Ik weet niet of we het in dit verband nog maar een keer hebben over politieschool-docent Nico Groenewold, of die vijf bokito’s met hun gedrags- en zelfbeheersingsprobleem die een festivalganger eind vorige maand de nek braken en bovenop hem gingen zitten? Of nog een keer over het personeel van Gerard Bouman?

Laat ik het maar kort houden vandaag en volstaan met in de eerste plaats op te merken dat ik mij absoluut niet veilig voel wanneer ik leden van ‘de gewapende tak van de PVV’ op straat zie en verder dat ik steeds meer gesterkt word in mijn overtuiging dat diezelfde politie onmiddellijk opgeheven en ontbonden moet worden. Ze zijn extreem gevaarlijk, dragen weinig of niets goeds bij aan de maatschappij en hun innige verbondenheid met bruin gajes als dat van een partij van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars, plus diverse haatblogs vind ik beangstigend.