Telegraafhelden Maagdenhuis uitgewerkt

Van uw en mijn belastingcenten zal er gefilmd en gezwetst worden tegen de wil van de gefilmden in. Maar dan niet in het Maagdenhuis dezer dagen:

[Gister]avond hebben mensen in het Maagdenhuis helaas de verslaggevers van Powned, die zich niet aan de persvoorschriften hielden, uit het pand moeten zetten. Tijdens het concert van de Kift filmden zij ongewild bezoekers die aangaven dit niet te willen. Wij betreuren dat het nodig was om hen eruit te zetten, en betreuren de manier waarop dit gegaan is. De Nieuwe Universiteit stelt het Maagdenhuis open voor alle sympathisanten: hierbij worden natuurlijk wel de gangbare gedragsnormen in ogenschouw genomen. DNU zal er in de toekomst op blijven toezien dat het Maagdenhuis voor iedereen een prettige omgeving is. De privacybescherming van de bezoekers en bewoners van het Maagdenhuis achten wij van groot belang, dit is dan ook de enige reden dat wij PowNed helaas hebben moeten dwingen het pand te verlaten.

Bron.

De daders namens de Telegraaf zullen wel weer het slachtoffer gaan spelen en over vrijheid van meningsuiting gaan jammeren.