Telegraaf is er ook achter: privatisering zorg enorme blunder

Slechts 29% van de Nederlanders vindt dat de zorg steeds beter wordt, maar 81% vindt dat de kosten de pan uitrijzen. Zou zo maar kunnen komen door de overdreven regelgeving en de dure managers die niets bijdragen en alleen maar geld wegplukken van budgetten die eigenlijk voor ZORG zijn voor mensen die ziek of gehandicapt zijn. Niet voor graaiers die nooit genoeg hebben.

Kortom, als we dat geld dat er is nu eens gewoon weer voor daar waar het voor nodig is gaan gebruiken, zou het zo maar kunnen zijn dat er niet zo vreselijk bezuinigd hoeft te worden op noodzakelijke dingen. Ow, en schaf die achterlijke marktwerking ook maar af, zorg en marktwerking gaan niet samen. Hoe kun je inschatten wat een mensenleven waard is? Wat is de waarde er van? Nou?

Ow, en dat die asociale CDA’ers en VVD’ers het allemaal wel best vinden, ja logisch, geld zat en ziek of gehandicapt zijn is een keuze hè? Eigen broek ophouden is het devies! 😥

21 gedachten over “Telegraaf is er ook achter: privatisering zorg enorme blunder”

 1. Maar een pijnpunt is dat in diezelfde peiling (voor wat het waard is dit geblaf) ‘de meeste kiezers van de coalitiepartijen het pgb willen beperken of afschaffen’.
  O, heerlijk land, vervuld van solidariteit, samenhang en empathie…

 2. Honderden kleinschalige zorgondernemers door heel het land en belangenorganisaties van mensen die zorg ontvangen bieden reeële alternatieven, hele uitgewerkte naar de praktijk toegespitste plannen. Zij worden structureel niet gehoord en buiten de kabinetsplannen gehouden.

  Je zou haast gaan denken dat ze onze bemoeienis een doorn in het oog vinden omdat wij dankzij het PGB een zorgmicrocultuur hebben gecreëerd waarin wij aantonen dat langdurige zorg zomaar 25% goedkoper en veel eenvoudiger kan.

  Maar ja, wat moeten ze dan met al die raden van bestuur, de managers, advies bureaus, gebouwen, landgoederen en hele grote dure brancheorganisaties…………..

 3. Het VVD- en CDA-stemvee heeft zich gewoon wijs laten maken dat het pgb geld kost, da’s alles. En een of andere loonslaaf van de Telegraaf heeft het merkwaardige zinnetje “en met het kabinet vinden de meeste CDA- en VVD-stemmers daarom dat het zorgsysteem onhoudbaar is” gefabriceerd (3e link), terwijl uit die 2e link wel degelijk blijkt dat ze niet de kosten maar het systeem zelf afwijzen. Zoveel hersencellen hebben ze dan nog wel – alleen te weinig om ‘B’ (ipv ‘bêh’) te zeggen en de coalitie op zetelverlies te zetten.
  Maar, aan de andere kant: ik hoor Jan ook niet de marktwerking als zodanig afwijzen.

 4. Jan Schreef:

  Maar ja, wat moeten ze dan met al die raden van bestuur, de managers, advies bureaus, gebouwen, landgoederen en hele grote dure brancheorganisaties………….

  De laatste worden sluw gebruikt als Trojaan Paard om de marktwerking overal in de zorg in te voeren.
  Op dit gebied is nooit concurrentie geweest – de brancheorganisaties zijn enkelingen, zitten vast in de handen van de “old boys” network en die implementeren genadeloos de structuren van de markt in de praktijk.

  Goed gezien Joke.

 5. Gelukkig is de gedoog-regeerder er nog. Nu het al een stuk veiliger op straat is dankzij de PVV

  De PVV kiest voor fors extra geld voor veiligheid. Dat zijn 10.000 agenten meer op straat.

  Zorgt Wilders er ook voor dat onze verzorgings-staat niet in gevaar komt.

  De druk op verpleegkundigen die zich met hart en ziel inzetten zal alleen maar groter worden. Wij maken daarom extra geld vrij voor 10.000 extra handen aan het bed in onze verpleeg- en verzorgingshuizen.

  [quotes uit PVV verkiezings-programma]

 6. Grutte Pier, ja hoor de PVV gaat alles in orde maken, je kunt die mensen op hun woord geloven. Hebben nog niks ingetrokken, staan voor hun standpunten. 🙄

 7. Overigens “de kosten van de gezondheidszorg in Nederland stijgen te snel” is ook het directe gevolg dat deze regering gekozen heeft voor de “Vrije Markt” in de gezondheidszorg. Het is een enorm experiment, een enorme Russische Roulette die op een hele volk gespeeld wordt.

  Om de Vrije Markt in de praktijk neer te zetten heb je immers paar basis uitgangspunten nodig, hierna heel summier opgeteld:

  1.De consumptie (van gezondheidszorg!!) moet enorm aangewakkerd worden (hoe gek het ook klinkt in verband met gezondheid. Je zou denken dat er om een McDonald gaat).
  2. Verkopers voor alle artikelen moeten ook in grote hoeveelheden aanwezig zijn. Het wens is dat ze straks elkaar gaan concurreren en economisch uitmoorden, zodat we verlaging van de kosten misschien zouden krijgen.
  3. Heersende structuren neerzetten die de markt financieel enz. zullen in hun klauwen vast houden en van bovenop alles kunnen gaan aansturen door middel van financiële profijten en winsten. (U kunt misschien de verzekeraars al ontdekken? Er zullen met de tijd ook andere grote financiële spelers komen )

  Om de oude systeem in de prullenbak te gooien en de Nieuwe Markt op gang te krijgen werd als eerste stap de consumptie en overconsumptie in de zorg aangemoedigd. \dit kost gewoon geld.

  Het gevolg is meteen zichtbaar – stijging van de kosten van de gezondheidszorg en tevens de appetijt van de spelers op dit opkomende Markt is aangescherpt.

  De logica is dat wie geen winst oplevert moet nu weggaan, ongeacht of het een chronisch zieke is, gehandicapt of klein zorgverlener ( tegenwoordig – zorgondernemer) die grote liefde voor zijn werk heeft maar geen benul van winst maken van de ziektes van zijn medemens.

  De zorgverzekeraars moeten de winsten gaan incasseren. Dit is ons lichtende toekomst, volgens dit kabinet.

 8. @#3 en 4, Dat vind ik een hele moeilijke omdat de zorgwereld zo veelomvattend en complex is en omdat ik niet inhoudelijk wil oordelen over facetten waar ik niet voldoende inzicht in heb bv GGZ, jeugdzorg, ziekenhuizen, we hebben al genoeg mensen die hier allerlei meningen over hebben.

  Ik heb al jaren een hele kleine onderneming, met 15 mensen in loondienst, wij doen o.a. stervensbegeleiding en zorgen ervoor dat ouderen en/of mensen met een beperking met onze ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen. En nee, daar worden we niet rijk van en de belastingdienst/zorgkantoor mag van mij ieder moment de boeken komen nakijken.

  Omdat we met mensen van vlees en bloed te maken hebben klinkt marktwerking natuurlijk afschuwelijk maar omdat er van budgethouders verwacht wordt dat zij verantwoorde zorg inkopen hebben wij de medisch-technische kennis en het juiste gediplomeerde personeel in huis om mensen bij hun keuze van dienst te kunnen zijn.
  Ik maak als maatschappelijk verantwoorde ondernemer een onmogelijke spagaat tussen zorg en commercie.
  Marktwerking vind ik als mensen onbelemmerd hun toegang tot mijn bedrijf kunnen vinden en als ik door betere prestaties en goede service mijn onderneming goed kan runnen. Ik heb hier uitgebreid over gediscussieerd met ons lokale SP provinciale statenlid, als de cliënt/patient de dienst kan uitmaken en de strijd in de markt gaat over goede kwaliteit dan zou het zomaar kunnen dat langdurige zorg goedkoper en beter wordt.
  Wanneer de overheid zich ertegenaan bemoeit, allerlei grote organisaties krijgen klakkeloos grote zakken geld en grote brancheorganisaties houden de kleintjes bewust buiten met ontzettende hoge lidmaatschapsgelden dan wordt dit deel van de markt bewust afgeschermd voor goedwillende sociaal bewogen ondernemers.
  Als het afschaffen van marktwerking inhoudt dat ik een afspraak kan maken met de zorgverzekeraar omtrent het aantal te declareren uren vind ik het ook prima, alles wat ik wil is hard werken een eerlijke kans en voor onze cliënten de vrijheid om aan ons of aan onze collega’s eisen te stellen aan hun zorg, da’s voor mij niet meer als normaal.

  Sorry als het misschien onsamenhangend overkomt, vindt het lastig om in zo’n klein vierkantje zoiets te verwoorden.

 9. Jaren geleden werd al gewaarschuwd dat de Aldi mentaliteit van de overheid qua gezondsheidszorg meer geld zou gaan kosten dan opleveren. Alleen dat stond in de NRC en niet in de Telegraaf.

 10. …..zou ik haast vergeten, Joke als je doelt op privatisering van de grote jongens, aandeelhouders tevreden stellen en dat soort zaken, dat staat voor mij al zo lijnrecht tegenover gezondheidszorg om dat hier zwart op wit af te wijzen vond ik een beetje overbodig.

 11. @Jan: Ik ben in de 1e plaats overtuigd van je goede bedoelingen. Maar binnen dit systeem blijven de kosten onevenredig hoog. Van de week op een ander forum had iemand die zelf verpleegkundige is kritiek op de grote bedragen die met het PGB gemoeid zijn, maar omdat dat evengoed geldt voor de andere regelingen vroeg ik ‘maar wat stel je dan voor?’ En inderdaad kwam hij toen met het voorstel het helemaal terug te draaien, naar hoe ‘vroeger’ het Groene Kruis georganiseerd was: ‘De huisarts stelt de indicatie weer en elke wijk heeft weer zijn eigen kruispost. Reken maar dat dat veel beter is, een stuk goedkoper en veel meer voldoening gevend voor degenen die het werk moeten doen.’ Misschien wijkt jouw werkwijze daar niet zoveel vanaf, maar hoe komt het dan dat de kosten zo gestegen zijn – doordat het minder inkomensafhankelijk is dan vroeger?

 12. @Joke, Daar zijn een aantal factoren die meespelen die onderbelicht blijven denk ik. De SP stelt al tijden de wet van de communicerende vaten voor waarmee het potje PGB aan het potje ZIN wordt gekoppeld. We horen bij een stijging PGB kosten nooit iets over een daling ZIN kosten, ik heb hier al eens gezegd dat ik zou willen dat een journalist hier eens gedegen onderzoek naar doet, maar die doen niet veel meer in deze tijden.
  Waar je ook nooit iets over hoort is de bedragen die teruggestort worden, in onze praktijk dit jaar 3 van de 10 cliënten hebben totaal iets van 25.000 euro teruggestort, hoe zit dit landelijk? Dit wordt voor het gemak maar niet meegenomen.

  Ik weet niet of dat inkomensafhankelijke er iets mee te maken heeft, er wordt een behoorlijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage gerekend.

  Daarbuiten gaan PGB gelden direct naar gedane arbeid, er wordt niet alleen salaris maar ook loonheffingen en premies mee betaald, dus er vloeit zo weer een niet onaanzienlijk deel direct weer terug in de schatkist anders dan bij ZIN waarbij het geld ook wordt gebruikt in gebouwen, overhead.

  Het SCP rapport spreekt over een vraagstimulerende werking, dat vindt ik echt heel vreemd, je mag toch aannemen dat mensen niet denken goh wat een leuke regeling ik ga maar eens ziek worden, en dan nog moet je door het CIZ circus heen. Het kan dus alleen zijn dat vraag naar PGB toenemen en de vraag naar ZIN afneemt, of de gehele vraag neemt toe en mensen zijn assertiever en vragen eerder om een PGB dan om ZIN.

  De huisarts de indicatie laten doen ben ik een groot voorstander van, wie kent de cliënt beter dan de huisarts, wat spaar je uit op CIZ kosten? De achterliggende gedachte was de landelijke uniformiteit, maar ik vind dit een brevet van onvermogen naar de huisartsen toe.

  Verder heb ik een aantal geleden in België met een collega gesproken, in België kunnen mensen een dienstencheque kopen voor € 7,50 koop je een dienst voor een uur, dit gaat zwartwerken tegen, je int gelijk de eigen bijdrage en bedrijven kunnen zich registreren om de dienst te leveren en de cheques terug te geven tegen ontvangst van € 21,50. Zal waarschijnlijk ook niet helemaal waterdicht zijn, maar zo’n geniale eenvoud, dit wil alleen maar zeggen er zijn zoveel mogelijkheden. Maar de overheid zit gevangen in het grote geld, hier spelen te veel belangen bij grote partijen en invloedrijke brancheorganisaties, die willen hun macht consolideren.

 13. Ik ben trouwens blij dat ik voor mijn Zoontje besloten heb alles ZIN te doen omdat het gewoon naast al zijn therapieën ect te veel werk word ook nog de administratieve rompslomp van een PGB te doen

 14. @Joke, in die vraagstimulerende stelling van SCP zou je misschien ook nog kunnen concuderen dat de komst van het PGB mensen assertiever heeft gemaakt, misschien dat mensen zich vroeger door een grote instelling lieten afschepen met een “wil niet en kan niet” wat in de loop van de tijd plaats heeft gemaakt voor de keuze voor een pgb om het zelf dan maar te regelen.

  Maar dan mag je je als overheid terecht afvragen of je wel zo’n goede kwaliteit van zorg hebt. Dat de overheid verantwoordelijk is voor goede zorg staat nog steeds in de grondwet dacht ik.
  Wij hebben toen wij begonnen een mw aangetroffen in suicidale staat, ze belde op of er nu echt niemand haar kon helpen, vrouw was doodziek en zat alleen in een rolstoel. In haar la vonden we een indicatie van CIZ “mw heeft recht op mantelzrog door buren”wat bleek ze had bij de indicatie stelling gezegd dat haar 70-jarige buurvrouw wel eens hielp. Deze mw had professionele hulp nodig, met onze mensen staat ze nu weer volop in de wereld en is heel gelukkig. Dus inderdaad wel vraagstimulerend op zo’n manier, maar dat is toch ook de bedoeling van goede zorg.

 15. @Jan: Die verpleegkundige zat te foeteren dat ‘als iemand met een ministerssalaris E. 3300 p/m aan PGB krijgt, er toch wel iets heel erg fout zit’ – maar misschien komt dat omdat je ‘vroeger’ (ahum) niks met bedragen te maken kreeg. Het zit ‘m idd. vooral in de complexiteit van het gebeuren, het feit dat alles ‘geteld’ en moet worden, zodat je situaties krijgt als laatst bij die huisarts die in de Volkskrant schreef dat iemand die dringend een klisma nodig had niet werd geholpen omdat er eerst formulieren in drievoud per postduif moesten worden aangeleverd. Het moet veel horizontaler, zonder al die tussenpersonen.

  Verder heb je helemaal gelijk dat de grote instellingen alles in overhead en prestigieuze gebouwen pompen. Achmea heeft hier bv. pas een werkelijk megalomaan hoofdkantoor neergekwakt (en je dan ook nog met veel tamtam op de borst kloppen dat je ooit begonnen bent in een boerengat…!). Ik denk ook dat dat de reden is dat het PGB zo nodig de nek om moet worden gedraaid – net nu er stichtingen opkomen die mensen de administratie uit handen nemen. Maar met alleen pleiten voor het behoud ben je er nog niet – het hele systeem moet op de schop, want anders blijven de grote jongens proberen je uit de markt te drukken om nog groter te worden.

 16. Jan Schreef:

  Maar dan mag je je als overheid terecht afvragen of je wel zo’n goede kwaliteit van zorg hebt. Dat de overheid verantwoordelijk is voor goede zorg staat nog steeds in de grondwet dacht ik.

  waar dat in de handen van Rechts toe kan leiden kunnen we in het Vereningd Koninkrijk zien ….

 17. @#17 Joke, die bedragen maakt mij werkelijk geen fluit uit, er zijn instanties die onafhankelijk de zorgvraag beoordelen, de bedragen zijn vastgesteld en deze liggen zo’n 25% onder de ZIN tarieven, en de besteding moet worden verantwoord en de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, of je nou putjesschepper of minister bent.
  Ik vind het in deze de grote fout dat iedereen over die bedragen gaat lopen neuzelen. Je hoort nou nooit eens iemand zeggen, “mijn oma ligt in huize avondrust, dat kost 200 euro per dag zeg.” Maar als oma thuis kan liggen en de familie krijgt 2000 euro voor de verzorging is het land te klein, werkelijk verbazingwekkend.

  Sterker nog ik durf hier te beweren als er iets transparant is dan is het wel het PGB, alle bedragen liggen op het net en het hele land heeft al een oordeel klaar over wat wij lopen te doen. Iedereen roept boe en bah en het moet maar weer terug naar dat de regering al die miljarden aan de zorgverzekeraars geven en die verdelen het onder de grote jongens, die vervolgens onze papa’s en mama’s in 36 uurs luiers laten zitten.

  Systeem op de schop, ja, ik zeg volledige marktwerking, maar geef dan wel ouderen en/of mensen met een beperking een beetje repect, laat de mensen waar het om draait de baas maar eens zijn. Laat hen maar bepalen wie er goede zorgt geeft en wie de centjes hiervoor mag verdienen.
  Onze cliënten, de ouderen, die de hongerwinter hebben meegemaakt, die weten hoe ze met “onze belastingcentjes” om moeten gaan, als je bij hen open kaart speelt naai je ze echt geen oor aan!!

  We moeten maar eens ongenuanceerd terug gaan schoppen.

 18. klakkeloos bezuinigen lost geen problemen op
  maar maakt vreselijke problemen
  weg met hetpotjessysteem
  potjes die van velen die al genoeg hebben goed gevuld is
  maar het potje voor onze zorgbehoevende medemens is bijna leeg
  weg dus met dat potjessysteem
  en eerst kijken hetgeen daadwerkelijk nodig is
  en er blijken nog heus wel miljarden tezijn
  want ineens worden miljarden bv aan griekenland gestuurd
  en de politici zitten ook nog best in ‘de slappe was’
  die kunnen vast als het nodig is hun zorg wel betalen

 19. Er worden miljarden aan Griekenland gestuurd omdat de banken en landen eerst Griekenland ook hebben geplunderd met schandalige rentetarieven. Natuurlijk is hun boekhouding niet op orde, maar dat hebben banken en landen die dure leningen hebben gegeven alleen maar verergerd,

Reacties zijn gesloten.