Teeven vazal van de PVV

Afgelopen vrijdag schreef Flip van Dyke weer een doorwrocht blog waarin duidelijk wordt dat Teeven onnodig en omdat het bij herhaling gebeurd moedwillig, xenofobie en vreemdelingenhaat aanwakkert.

Volgens de nieuwste cijfers van CBS/IND is het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen sterk afgenomen de afgelopen maanden.
Dat heeft ook consequenties gehad voor het aantal mensen in de opvang van de asielzoekerscentra, die is namelijk gelijk gebleven in november en in de eerste weken van december.
Voorts verwacht het CBS een daling van het aantal asielzoekers volgend jaar. Ook dat is de media ontgaan.

Al deze zeer belangrijke ontwikkelingen zijn de media ontgaan, maar het is hun ook niet verteld. Dat is nodig want zelfstandig onderzoek naar de asiel- en immigratiecijfers doet de pers niet.

Ondertussen verzwijgt Teeven de waarheid en bedondert het volk.

(lees het hele artikel bij de bron)

Op zondag voegt Flip van Dyke een tweede blog toe:

Op hetzelfde moment dat ik mijn laatste artikel afgelopen vrijdag postte, waarin in aantoonde dat de toename van het aantal mensen in opvang sterk is gedaald en dat dat kwam door de daling van het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen, plofte een brief van Teeven op de digitale mat van de Tweede Kamer met daarin een paar nieuwe cijfers en een verklaring van de daling van het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen.

Schandalig de kwaliteit van Teeven z’n brief. Misleidend.

(lees het hele artikel bij de bron)

Uit beide blogs blijkt duidelijk dat er op zijn minst gegoocheld wordt met cijfers en een valse voorstelling van zaken wordt gegeven. De paniekzaaierij van Teeven is gestoeld op gebakken lucht, maar heeft zijn uitwerking niet gemist.
Natuurlijk dook de PVV er meteen boven op. Grenzen dicht, geen enkele asielzoeker er in….wegwezen met die gelukzoekers. In de provincie trokken de fracties dit door. Al die asielzoekers vormen een gevaar, moeten geweerd worden. In Almere, Den Haag en Statenvergaderingen werd gepleit de wet te ontduiken. In Noord-Brabant is het hulpje van de fractie actief betrokken bij de bestrijding van AZC’s.
Kortom de vluchteling is een geliefd subject om tegenaan te schoppen, te bespotten en te verdrijven.

De vluchteling is immers minderwaardig, dat vindt de mensenrechtenschendende Teeven ook en er lijkt ook bijna geen andere politicus die werkelijk bergen verzet om deze hetze te stoppen.
Dus kan Teeven doorgaan, met het onjuist informeren van de kamer, het overrompelen van kleine gemeenschappen met grootschalige opvang en het voeden van de vreemdelingenhaat.
Met dit alles natuurlijk de PVV uitstekend bedienend zoals een ware vazal betaamd.

1 gedachte over “Teeven vazal van de PVV”

  1. Pingback: Teeven nogmaals haarfijn ontmaskert | Krapuul

Reacties zijn gesloten.