Tariq Ali: Alternatief daagt tegen het extreme centrum

Tariq Ali, auteur van het boek ‘The Extreme Centre. A Warning’, stelt dat democratie wordt uitgehold. Een eenheidsworst, het extreme centrum rest. Een voorname reden daarvan is de teloorgang van de Sovjet-Unie.

De Sovjetunie verbrokkelde en verdween uiteindelijk. Niet dat daardoor een prachtig model verdween waarna de arbeiders verweesd achterbleven, maar het bestaan van een niet-kapitalistische wereld dwong de machthebbers in het Westen er wel toe om wat toegevingen te doen aan hun eigen werkende klasse en lagere middenklasse. Het was een ideologische competitie waarin de sociale welvaartsstaat gecombineerd werd met democratie en politieke vrijheden.
(MO*)

Op Krapuul is al vaak op de alternatiefloosheid van de huidige partijen in Nederland geduid, het krachtigst misschien in: Femke Halsema is zélf de grootste concurrent van links. Maar hoop bieden ontwikkelingen als die van Syriza, Podemos en in zekere zin de SNP, die zich links van Labour positioneert.