Vredestichters staan vaak niet in het midden

Terugdenken aan het Palestina Komitee