Studenten Amsterdam op kruispunt

Sinds 25 februari houden studenten het Maagdenhuis al bezet. Het CvB dat dwangsommen ziet als communicatiemiddel en weigerde met studenten te onderhandelen, heeft onder druk van onderaf twee commissies opgezet die onderzoek en voorstellen kunnen doen over de financiën en democratisering. Met deze kleine toezegging en een bezetting die steeds moeilijker te handhaven valt, rijst de vraag: hoe verder?

Studenten in het Maagdenhuis hebben de wind in de rug. Door de hele wereld komen studenten in actie. Studenten van de London School of Education hebben een bestuursruimte bezet, in Zuid-Afrika zijn studenten erin geslaagd het standbeeld van een koloniale veroveraar te verwijderen – zie het artikel met de tot de verbeelding sprekende titel ‘Poo protest’ topples British imperialist in South Africa. Studenten in Quebec zijn ook weer in staking, nadat ze in 2012 de lokale regering ten val brachten.

Ook in Nederland is er veel steun voor de activisten. The Guardian – veelzeggend genoeg de krant met de meest serieuze verslaggeving – haalt een Nederlandse hoogleraar aan die stelt dat de ‘protesten veel steun genieten in de Nederlandse maatschappij omdat zij afrekenen met, en oproepen voor, alternatieven voor de markt-gerichte verandering onder leiding van managers die grote delen van het leven en werk controleren: van ziekenhuizen en woningbouwverenigingen tot scholen en universiteiten.’

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu