Strijdlied du jour: Aan de strijders

Het koor is vermoedelijk De Stem des Volks, maar het wordt niet gespecificeerd.
Tekst: D. Troelstra, muziek: O.W. de Nobel

O strijders, die uw liefd’en leven,
Uw kracht, uw geest en heldenmoed
Aan heel de mensheid hebt gegeven,
U brengen wij een broedergroet.
In ’t hooploos donker, nooit verbroken,
Waar wij verkwijnden, geest verlamd,
Hebt gij het licht voor ons ontstoken,
Waarbij ons nieuwe moed ontvlamt.

Wij volgen U, O dapp’re strijders,
Met levenslust en stervensmoed.
Aaneengesloten als belijders
der Leer: “dat eendracht winnen doet”.
En gaat g’ons moedig voor ten zege,
Dan heffen w’onze kind’ren hoog.
Heil U! De toekomst lacht U tegen!
De dag der vrijheid rijst omhoog.