6 gedachten over “Stop met etnisch denken, PvdA!”

 1. Het idee om de positie van laagopgeleiden te verbeteren, verflauwde echter toen er in 1979 een apart beleid voor (etnische/culturele) minderheden kwam

  In 1979 was er de regering Van Agt-Wiegel..Links!
  Het was toen al zo bijzonder om Koerden les in de “eigen taal en cultuur” (en dat was dan Turks) op te dringen, of Berbers op “hun eigen” Arabisch te trakteren, in plaats van allen in het Nederlands in te wijden.

  Klasse is de gemene deler van veel maatschappelijke problemen, dus dient de tweedeling bij die wortel te worden aangepakt.

  .

  Dit is wat veel gevraagd van een partij, de voortzetting van de SDAP, die Karl Marx al in de jaren dertig in de vuilnisbak heeft gegooid (en dat in praktische zin al veel eerder had gedaaan).

  Overigens hebben de heren volkomen gelijk. Het is genant dat dit als bijzondere analyse gepresenteerd moet worden.

 2. Ik hoop dat de gêne zich niet uitstrekt tot degene die dit op deze site heeft geplaatst. 💡

  Het eigenaardige is dat de enige partij die nog in Klasse denkt, de SP, nog altijd rabiaat volhoudt aan de tweedeling tussen allochtone en autochtone arbeiders, en allochtone en autochtone bewoners ‘van de oude wijken’. Alsof de overeenkomsten niet veel groter zullen zijn dan de mogelijke cultuurbepaalde verschillen.
  De SP kan zeker ook nog iets leren van dit artikel.

 3. @2
  Ik hoop dat de gêne zich niet uitstrekt tot degene die dit op deze site heeft geplaatst. 💡

  Het gaat er om dat dit het intrappen van een open deur zou moeten zijn maar dat het niet zo gezien zal worden.

 4. Er zijn ook veel Friese kinderen en kinderen van NL dialect sprekers die met een taalachterstand het basisonderwijs in gaan. Daar hoor je niet zoveel over.

  Hoogopgeleide mensen slagen er vaak beter in om hun kinderen twee- of meertalig op te voeden. Kinderen van Turken en Marokkanen uit de Middelklasse en hoger hebben doorgaans (vrijwel) geen taalachterstand.

  Het is dus overduidelijk een klassenprobleem en niet een cultureel probleem.

  Het feit dat de elites uit totaal verschillende culturen het doorgaans prima kunnen vinden zou je ook het een en ander moeten zegen.

 5. #4 Ja maar dat willen de PVV en hun tokkie aanhang niet horen en de anderen durven er niet over te beginnen. De VVD niet omdat die het wel graag zo wil houden en ‘lnks’ niet omdat ze dan weer linkse elite zijn.

 6. PvdA is zetels gaan verliezen zodra Kok de ideologische veren begon af te schudden. Als PvdA diens best doet om Nederland weer beter te maken voor iedereen in het bijzonder beneden modaal dan maakt Rechts gescheld als “Linkse Elite” niks meer uit.

  Ook tal van mild racistische mensen kunnen Politiek Correctheid best hebben zolang ze weten dat hun pensioen- en woonrechten redelijk veilig zijn.

  Het hardste geklaag over Linkse Elite kwam ook pas toen de PvdA ophield om voor de zwakkeren op te komen.

Reacties zijn gesloten.