Soulklassieker du jour: Night Train

Een blues standard met een lange en ingewikkelde ontstaansgeschiedenis. De song werd in 1951 voor het eerst op de plaat gezet door Jimmy Forrest, maar de riff dateert al uit de vroege jaren ’40. Brown maakte er een veredelde reclamespot voor zichzelf van. Tijdens de op de release van de single volgende tournee bezocht hij alle in de tekst genoemde steden.

All aboard for night train

Miami, Florida
Atlanta, Georgia
Raleigh, North Carolina

Miami, Florida
Atlanta, Georgia
Raleigh, North Carolina
Washington D.C.
Oh, and Richmond, Virginia too

Baltimore, Maryland
Philadelphia
New York City
Take it home
And don’t forget New Orleans
The home of the blues

Oh, yeah, night train
Night train, night train