Sociale zaken claimt vaak successen die er niet zijn

Op Krapuul publiceren we regelmatig artikelen waarin duidelijk wordt dat het huidige “geweldige sociale beleid” minder rooskleurig is dan de ministeries bij monde van bewindslieden en maatschappelijke ambassadeurs, doen voorkomen. Als je kijkt hoe het werkelijk in elkaar zit dan is de uitwerking van het beleid eigenlijk inktzwart.

In Trouw schrijft Ingrid Weel:

Fantastische prestaties die het ministerie van sociale zaken meldt op het gebied van werkgelegenheid blijken na enig uitzoekwerk keer op keer een vertekend beeld van de werkelijkheid te geven.

Er wordt niet alleen een verkeerde voorstelling van zaken, waardoor behaalde successen niet zijn wat ze claimen te zijn, gegeven.
Zo is er natuurlijk Klijnsma met haar 10.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking:

“Werkgevers lopen ruim voor op schema.” Al na een paar dagen plaatste de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, Cedris, vraagtekens bij de cijfers. Zij telde 416 personen extra.

Of Asscher en zijn ambassadrice Mirjam Sterk;

[Asscher] ‘Ondanks de crisis tienduizend extra leerbedrijven’. De ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, aangesteld door Asscher, reageerde direct: “Dat zijn tienduizend kansen voor jongeren op een diploma”. Er bleken na berekeningen netto maar 806 leerbedrijven met stageplekken bij te zijn gekomen.

Maar ook de cijfers van het CBS zijn versluierend; zij hanteren sinds dit jaar:

een andere definitie van werkloosheid. Ook verzamelt het zijn gegevens op een andere manier en is er een kleine revisie doorgevoerd. Hierdoor is het lastig uitzoeken hoeveel jongeren daadwerkelijk zijn geholpen

Over de verkeerde voorstelling van zaken door Jetta Klijnsma wordt de kunstmatig optimistische Klijnsma binnenkort aan de tand gevoeld.

(lees meer, van wat u al wist als u Krapuul volgt, bij de bron)