Sjaak Scheele zet mogelijk het watermerk voor de Nederlandse Syriza

Dit artikel van Sjaak komt door zijn heldere structuur en de mogelijk directe toepassing in de praktijk heel dichtbij tot het punt van oprichting van een geëngageerd sociaal-maatschappelijk beweging op het model van Syriza, oftewel SN (Syriza Nederland).  
De mogelijkheid voor Internationale samenwerking in links verband wordt voor het eerst sinds jaren een zeer reële mogelijkheid. Het potentieel van dit jaar is om het toneel te worden van een positief opstijgend streven naar sociale rechtvaardigheid en economische alternatieven voor het verpletterende winst najagende tevens sociale samenhang vernietigende neoliberalisme.